Provocări și soluții în procesul de monitorizare a achizițiilor publice la nivel local și sectorial

272

3 organizații non-guvernamentale (ONG) și 2 experți independenți, contractați de Centrul pentru de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) monitorizează procesul de achiziții publice din cadrul instituțiilor din sistemul de educație, sănătate și siguranța alimentară în cele patru regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia).  Reprezentanții CAPC au discutat cu experții provocările și soluțiile în procesul de monitorizare.

În cadrul unui Atelier de lucru participanții au discutat domeniile, localitățile selectate pentru monitorizare și au scos în  evidență provocările și riscurile identificate în procesul de monitorizare: lipsa informațiilor și datelor publice referitor la achizițiile publice de valoare mică; informații incomplete și greu accesibile pe portalurile web guvernamentale ale achizițiilor publice; lipsa informațiilor pe paginile web ale instituțiilor și autorităților publice locale despre achizițiile publice desfășurate; procesului de achiziții publice din cadrul instituțiilor din sistemul de educație, sănătate și siguranța alimentară în cele patru regiuni ale Republicii Moldova.

Pe parcursul discuțiilor s-a stabilit ca monitorii din regiunea Centru vor monitoriza achizițiile publice desfășurate de autoritățile contractante care au achiziționat produse alimentare pentru instituțiile din domeniul educației din raza mun. Chișinău. In același timp, experții vor monitoriza achizițiile de echipamente medicale și medicamentele procurate de către Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.

Monitorii din regiunea Nord vor monitoriza procesul de achiziții publice: în domeniul sănătății (achizițiile de produse alimentare și serviciile de alimentare ale autorităților publice raionale și achizițiile pentru produsele alimentare în instituții subordonate unei primării din regiunea nord); în domeniul educației (achizițiile desfășurate de unele autorități publice raionale și locale din Nordul țării).

Monitorii din regiunea Sud vor monitoriza procesul de achiziții publice în domeniul sectorial sănătate și anume monitorizarea achizițiilor desfășurate de Instituția medico-sanitară publică Spitalul raional și Instituția medico-sanitară publică Centrul medicilor de familie.

Iar monitorii din UTA Găgăuzia vor monitoriza procesul de achiziții a produselor alimentare în instituțiile de educație din mai multe localități ale autonomiei.

In context, fondatorul platformei digitale www.openmoney.md, Pavel Novac, a prezentat mai multe funcționalități noi ale platformei, care vor oferi atat informații utile publicului, cat și vor ajuta monitorii regionali să găsească mai rapid și ușor informații și date necesare procesului de monitorizare a achizițiilor publice locale și sectoriale.

Remintim faptul că rapoartele elaborate în rezultatul monitorizării procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial din regiuni vor fi prezentate atât autorităților publice și factorilor de decizie din domeniile monitorizate, cât și reprezentanților societății civile, partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova și altor părți interesate.

Atelierul de lucru cu genericul ”Provocări și soluții în monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial”, a fost organizat în cadrul proiectului “Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internaționale a Germaniei (GIZ).