Expertiză CAPC: Proiectul de lege privind protecția secretelor comerciale este incomplet și nu este compatibil cadrului normativ național

0

Proiectul de lege privind protecția secretelor comerciale, propus Parlamentului spre examinare și aprobare, este incomplet și creează viduri juridice, nefiind reglementate un șir de aspecte importante privind secretul comercial, se arată într-un raport de expertiză, realizat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC). Potrivit experților, conținutul inițiativei legislative trebuie redat într-un limbaj simplu, clar și concis, pentru a se exclude orice echivoc, iar terminologia utilizată trebuie să fie constantă, uniformă și să corespundă celei folosite în alte acte normative. În același timp, proiectul  nu este compatibil cadrului normativ național și lipsește analiza impactului de reglementare.

Totodată, Proiectul de lege a fost înregistrat în procedură legislativă pe data de 30.10.2023 și votat în prima lectură de către Parlament pe data de 09.11.2023. Astfel, expertiza notează nerespectarea etapelor transparenței procesului decizional și a termenului de 10 zile lucrătoare pentru prezentarea recomandărilor de către părțile interesate.

 

În plus, experții constată că, deși autorii vin cu o lege integrală, aparent nouă, proiectul de lege reproduce prevederile Secțiunii a 3-a din Codul civil al Republicii Moldova (art.2047-2054). Astfel, CAPC recomandă autorilor reevaluarea oportunității promovării proiectului de lege și consideră că varianta optimă ar fi completarea Codului civil cu noi prevederi ce țin de transpunerea totală a Directivei (UE) 2016/943, fapt ce ar corespunde și acțiunii nr. 2.45 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023.

Raportul complet de expertiză poate fi consultat aici https://shorturl.at/nCM38

Raportul de expertiză AO CAPC a fost elaborat în cadrul Proiectului „Core support to the CAPC”, implementat cu suportul Suediei. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.