CAPC împreună cu ONG-urile/experții locali monitorizează achizițiile publice

293

3 organizații non-guvernamentale (ONG) și 2 experți independenți, contractați de Centrul pentru de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), vor monitoriza procesul de achiziții publice din cadrul instituțiilor din sistemul de educație, sănătate și siguranța alimentară în cele patru regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia). Experții vor monitoriza procesul de achiziții publice la nivel local și sectorial pentru a evalua eficiența și a identifica elementele de coruptibilitate în acest domeniu. Rapoartele elaborate în rezultatul monitorizării vor fi prezentate atât autorităților publice și factorilor de decizie din domeniile monitorizate, cât și reprezentanților societății civile, partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova și altor părți interesate. Experții selectați au fost informați privitor la obiectivele și reperele metodologice monitorizării în cadrul unui Atelier de inițiere cu genericul ”Monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial”, organizat de CAPC.

În cadrul evenimentului, Viorel Pîrvan, consultantul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, a menționat că prin acest proiect se urmărește creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor privind importanța eforturilor de consolidare a statului de drept, a combaterii prevenire a corupției și de sporire a integrității prin implementarea unor instrumente inovatoare. „Prin acest exercițiu de monitorizare ne propunem să consolidăm principiile și climatul de integritate în serviciul public, transparența proceselor de achiziții publice și a informațiilor despre cheltuirea banilor publici”, a spus reprezentantul CAPC.

În context, Victoria Popa, consultant de proiect, a evidențiat faptul că în curând platforma digitală www.openmoney.md va avea noi funcționalități care vor oferi mai multe informații utile publicului.“O componentă importantă a proiectului implementat de CAPC, este dezvoltarea noilor module tehnice ale platformei www.openmoney.md, care va deveni un instrument electronic util în suportul monitorizării procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial. Totodată, această plaformă va conține date integrate și sistematizate privind particularitățile localității, inclusiv entitățile publice și agenții economici. Platforma va mai permite vizualizarea declarațiilor de avere în cazul existenței conexiunilor între beneficiarii de contracte de achiziții publice și numele funcționarilor publici. Cetățenii vor putea evalua calitatea serviciilor de care au beneficiat în contact cu instituțiile publice, vor putea vizualiza și analiza distribuția subvențiilor agricole și a granturilor accesate de agenții economici.” Toate aceste instrumente digitale vor contribui la creșterea gradului de accesibilitate a datelor privind gestionarea resurselor bugetare de către autorități.

Participanții la atelier au fost informați cu aspectele generale ale metodologiei de monitorizare a procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial, elaborată de către experții CAPC.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).