Poziția CAPC privind modificările operate la Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova

23

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) au identificat mai multe lacune și riscuri care au apărut după modificările adoptate de către Parlament la Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova. Potrivit experților, documentul a fost examinat și adoptat de către Parlament într-un regim alert, fapt care a afectat procesul de consultări publice cu părțile interesate.

Mai exact, conform modificărilor, Compania „Teleradio-Moldova” a trecut sub control parlamentar. Totodată, vor fi revizuite modalitățile de constituire a componenței Consiliului de supraveghere ale Companiei, dar și ale Consiliului Audiovizualului. Modificările prevăd și posibilitatea revocării din funcție, în mod colectiv sau individual, a membrilor Consiliului Audiovizualului în cazul în care va fi constatată activitatea „defectuoasă” a autorității ori executarea necorespunzătoare a obligațiilor de membru al Consiliului Audiovizualului.

Experții CAPC susțin că modificările propuse nu corespund criteriilor de calitate: accesibilitate, previzibilitate şi claritate. De asemenea, raporturile reglementate conțin elemente de coruptibilitate în ceea ce ține procedura de desemnare a membrilor, pe criterii politice, în urma unor selecții de către comisia de profil, fără efectuarea concursului public. Mai mult, aceste modificări descurajează reprezentanții societății civile de a participa la audierea și selectarea de către comisia parlamentară de specialitate pentru funcțiile vacante din Consiliului Audiovizualului.

„În actuala formulă, modificările adoptate, în mod direct, determină subordonarea membrilor Consiliului Audiovizualului și ai Consiliului de supraveghere și dezvoltare față de orice majoritate parlamentară. Aceste instituții ar putea să-și îndeplinească atribuțiile ce le revin conform legii doar în condițiile independenței instituționale și decizionale. Furnizorul public naţional de servicii media – Compania „Teleradio-Moldova”, pentru a-și realiza misiunea, care cuprinde inclusiv și asigurarea independenţei editoriale şi a autonomiei instituţionale faţă de autorităţile şi instituţiile publice, de partidele politice şi grupurile de interese, trebuie să fie împuternicită prin structurile de guvernare să funcţioneze independent de presiunea şi interferenţa politică”, se arată în poziția CAPC.

Astfel, experții CAPC au concluzionat că noile modificări ale Codului nu fortifică independența Consiliului Audiovizualului, Consiliului de supraveghere și dezvoltare, precum şi al directorului general al Companiei „TeleradioMoldova” ci, dimpotrivă, fac aceste instituții dependente de voința politică, care pot fi determinați să ia decizii pe placul puterii, deoarece, potrivit normelor legale, aceștia pot fi demiși din funcție înainte de termen, odată cu venirea unei noi puteri la guvernare, sau în fiecare an, prin respingerea raportului anual de activitate. Totodată, modificările operate Codului serviciilor media audiovizuale conțin elemente coruptibile de subordonare politică a membrilor Consiliului Audiovizualului și ale organelor de conducere şi supraveghere ale Companiei „Teleradio-Moldova” şi amestec direct în politica sa editorială.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi vizualizată AICI.