Proiectul legii cu privire la sistemul judecătoresc anticorupție a fost supus expertizei CAPC

0

CAPC a examinat inițiativa legislativă a Președintei Republicii Moldova cu privire la crearea sistemului judecătoresc anticorupție și a expediat raportul de expertiză în adresa Parlamentului Republicii Moldova.

În raport a fost reținut că ”sunt apreciate și susținute eforturile Președintelui RM și ale altor autorități publice în fortificarea sistemului judiciar întru sporirea acțiunilor în lupta cu fenomenul corupției în Republica Moldova și crearea unor mecanisme și instituții eficiente, credibile, cu depline capacități profesionale și materiale în realizarea competențelor stabilite de Constituție și legile Republicii Moldova”.

Totuși, raportul relevă mai multe deficiențe conceptuale ale proiectului, care pun la dubii oportunitatea acestuia din perspectiva respectării principiului de independență în activitatea celor trei puteri – legislativă, executivă și judecătorească, finalizarea în termen a procesului de vetting în sistemul judecătoresc din Republica Moldova, asigurarea selectării judecătorilor în instanța anticorupție de către Consiliul Superior al Magistraturii, ca organ de autoadministrare a judecătorilor, evitând crearea unei noi structuri în acest sens.

S-a mai notat că nu există standarde internaționale, conform cărora Republica Moldova ar fi obligată să instituie instanțe specializate anticorupție, iar crearea unui sistem judecătoresc anticorupție  urmează a fi analizată mai temeinic și fundamentată economic, juridic, financiar etc., astfel încât crearea instanțelor specializate anticorupție să nu distorsioneze activitatea puterii judecătorești și riscul ratării efectului scontat.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi vizualizată aici  https://shorturl.at/hpvS8   Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.