Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă

7

Potrivit Ministerului Justiției (autor nemijlocit), proiectul urmărește
substituirea noțiunii "naționalitate" din Legea privind actele de
stare civilă cu noțiunea "apartenență etnică", deoarece, din punct de
vedere juridic, prin "naționalitate" se înțelege apartenența unei
persoane fizice la o anumită națiune – apartenență ce este susținută prin
cetățenie, termenul "naționalitate" fiind în mare măsură sinonim cu
cel de cetățenie.

Nota informativă a proiectului de act
legislativ supus expertizei nu a fost plasată pe site-ul Parlamentului. Din
această cauză a fost dificil de a determina suficiența sau insuficiența
argumentării, motivele promovării proiectului, dacă proiectul a fost supus
analizei compatibilității cu legislația comunitară și standardele
internaționale din domeniu. Deși implementarea proiectului presupune cheltuieli
financiare legate introducerea unor blanchete de tip nou pentru actele de stare
civilă, fundamentarea economico-financiară nu a fost anexată.

În raport s-a arătat că problema originii
etnice trebuie abordată din mai multe puncte de vedere: politic, teoretic,
ideologic, moral, etic etc. Este necesar să se țină cont și de problematica
dublei apartenențe etnice sau a căsătoriilor mixte. Orice clasificare după
principul apartenenței etnice, ar putea fi calificată ca o atingere drepturilor
și libertăților omului. Este necesar de a aborda problema mult mai global: este
sau nu este necesar de a include în calitate de criteriu pentru individualizarea
unei persoane fizice noțiunea "apartenență/origine etnică". Acest
criteriu de individualizare poate fi considerat ca fiind unul discriminatoriu
și care urmează a fi exclus, însă adoptarea unei soluții principiale la acest
capitol revine forului legiuitor.

Raportul complet al Centrului de Analiză
și Prevenire a Corupției poate fi accesat aici https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-417.html