Comunicat de presă la raportul de expertiză a coruptibilității proiectului Legii pentru modificarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor

7

Comunicat de presă

privind raportul de expertiză a coruptibilității  proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a efectuat expertiza coruptibilității proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost elaborat în rezultatul declarării neconstituționale a unui șir de prevederi din Legea cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice
și a Corupției și a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului. Potrivit autorilor, proiectul Legii
mai urmărește scopul implementării recomandărilor Comitetului Moneyval al
Consiliului Europei.

Proiectul de Lege și nota de fundamentare au fost plasate pe site-ul
www.cccec.md, publicul avînd posibilitatea să analizeze conținutul proiectului
și să-și expună opinia.

Nota de fundamentare nu conține nici informații privind existența/inexistența
cheltuielilor, precum și fundamentarea acestora, nici analiza impactului de
reglementare, deși, avînd în vedere impactul reglementărilor asupra mediului de
afaceri, această analiză ar fi trebuit să fie efectuată.

Proiectul Legii prevede „instituționalizarea” Serviciului Prevenirea și
Combaterea Spălării Banilor ca organ de specialitate, cu statut de subdiviziune
independentă în cadrul CCCEC. Această „instituționalizare”, în sine, constituie
un pas important în ralierea țării noastre Recomandărilor FATF și ale
Comitetului Moneyval al CoE. Totodată, trebuie să remarcăm că unele prevederi
ale proiectului sînt contrare spiritului Hotărîrii Curții Constituționale nr.27
din 25.11.2010. Astfel, proiectul Legii în loc să reglementeze de o manieră
exhaustivă atribuțiile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,
prevede posibilitatea pentru acesta de a exercita „alte atribuții, în funcție
de sarcinile stabilite de legislație”. Mai mult decît atît, investirea Serviciului
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu atribuția de a constata
încălcările legislației în domeniul său de activitate și de a aplica sancțiuni,
în limitele competenței sale poate prejudicia grav drepturile persoanelor
fizice și juridice.

Proiectul Legii, contrar Recomandărilor FATF (în care este stabilită limita de
15000 de Euro), stabilește pentru tranzacțiile în numerar limita de 100 mii
lei. În p.4 al proiectului sînt stabilite un șir de obligații pentru toate
entitățile raportoare, deși potrivit Recomandării 5 a FATF, acestea se referă
doar la instituțiile financiare. Toate aceste prevederi constituie niște
obligații excesive față de exigențele internaționale în domeniu.

În concluzie, avînd în vedere contextul promovării proiectului Legii, acesta
poate fi aprobat, dar, în același timp, urmează să se țină cont de obiecțiile
expuse raport https://www.capc.md/ro/expertise/avize/nr-409.html.