Lansarea Studiului privind eficiența expertizei coruptibilității 2015-2016

6

Luni, 26 septembrie 2016, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției
(CAPC) a organizat o masă rotundă în cadrul căreia a fost prezentat Studiul
eficienței expertizei coruptibilității în perioada 2015-2016. Evenimentul a
fost organizat ca parte a Proiectului ”Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor legislative",
implementat de CAPC în  perioada 1 septembrie 2015 1 septembrie
2016 cu suportul financiar al MATRA Rule of Law and Good Governance
Programme from Kingdom of the Netherlands
.

La eveniment au participat deputați, reprezentanți ai Secretariatului
Parlamentului, ai Ministerului Justiției, Centrului Național Anticorupție și ai
organizațiilor societății civile.

Studiul
a evaluat eficiența expertizei coruptibilității în sesiunea de toamnă 2015 și
sesiunea de primăvară 2016 ale Parlamentului și a punctat principalele tendințe
și constatări cu privire la procesul legislativ din această perioadă, precum și
constatări privind calitatea legilor din perspectiva coruptibilității.

În perioada de referință CAPC a supus
expertizei coruptibilității 75 proiecte de acte legislative preluate de pagina
web a Parlamentului, dintre care la momentul întocmirii Studiului 27 erau
adoptate, 1 respins și 1 retras. Experții CAPC au formulat obiecții referitoare
la 969 elemente de coruptibilitate identificate în toate proiectele
expertizate.

Eficiența rapoartelor de expertiză a coruptibilității întocmite de
experții CAPC a fost măsurată prin verificarea acceptării a 380 obiecții
referitoare la elemente concrete de coruptibilitate formulate în cele 29
rapoarte de expertiză la proiectele de legi care au fost deja adoptate și
publicate în Monitorul Oficial fie au fost retrase. Legiuitorul a acceptat 153
de obiecții, ceea ce reprezintă un randament de 40%. În perioada respectivă (2015-2016)
legiuitorul a acceptat cel mai frecvent remedierea riscurilor de
coruptibilitate depistate în proiectele de legi de către experți în următoarele
categorii:IV. Transparența și acces la informații (100%); V.
Răspundere și responsabilitate (71%), 
VII. Formulări lingvistice (44%).

În constările Studiului s-a menționat că majoritatea îngrijorărilor
exprimate în studiile anterioare ale CAPC privind eficiența expertizei
coruptibilității nu au fost eliminate/soluționate pe parcursul celor două
sesiuni parlamentare. Toate aspectele urmărite constant în rapoartele CAPC de
expertiză a coruptibilității sunt în declin:

 • nivelul de fundamentare și suficiența argumentării proiectelor actelor
  normative este în scădere continuă;
 • transparența întregului dosar de însoțire a proiectelor de legi, rămîne
  în continuare o provocare pentru Parlament: nu este asigurat accesul la sinteza
  propunerilor/obiecțiilor la proiectele de legi, inclusiv, între două lecturi,
  avizele și rapoartele comisiilor parlamentare nu de fiecare dată sunt publicate
  pe pagina web a Parlamentului etc.;
 • calcularea costului legilor rămîne o provocare majoră pentru
  autoritățile emitente, inclusiv pentru instituțiile care au expertiza și
  infrastructura necesară (Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei;
 • în terenul de legiferare sunt admiși și intervin noi subiecți (BNM, PG),
  care nu sunt abilitați cu dreptul de inițiativă legislativă, potrivit
  Constituției;
 • autoritățile
  au intervenit cu soluții controversate pentru soluționarea problemelor din
  sectorul bancar și piața financiară: în loc să responsabilizeze exponenții
  acestor sectoare, adoptă soluții care îi absolvă practic de orice control și
  răspundere;
 • continuă să rămînă în afara atenției domeniul educație, cultură, culte
  și mass-media, dar și domeniul social/legislația muncii. Există unele
  inițiative sporadice pentru aceste două domenii, dar este regretabil că
  autoritățile nu se preocupă în mod strategic și planificat de modernizarea
  acestor domenii;
 • promovarea
  intereselor prin proiectele de legi a luat conotații alarmante, în special, în
  cazul inițiativelor deputaților;
 • în
  proiectele de legi au reapărut elemente de coruptibilitate, care anterior
  păreau să fi fost eliminate din tradițiile formulării normelor legislative
  (”este în drept”, ”poate”) elemente care lărgesc marja discreționară a
  funcționarilor;
 • Parlamentul
  continuă să ignore riscurile de coruptibilitate semnalate în rapoartele de
  expertiză, inclusiv ale CAPC. În perioada vizată de Studiu (2015-2016), gradul
  de acceptare și remediere a riscurilor de coruptibilitate a scăzut cu 9%.

Menționăm că CAPC, deja de 10 ani, prin expertiza coruptibilității,
prezintă recomandări concrete per fiecare proiect de lege expertizat și element
de coruptibilitate identificat, respectiv, legiuitorii sunt încurajați să ia în
considerare riscurile de coruptibilitate anticipate de experții CAPC și să le
remedieze încă în faza de proiect.

Totodată, concluziile Studiului demonstrează necesitatea menținerii în
continuare a procesului de creație legislativă în vizorul societății civile în
cele mai diverse forme, inclusiv prin intermediul expertizei coruptibilității
legislației. Incontestabil, acest instrument de monitorizare a legiferării,
aplicat deja pe parcursul a 10 ani, și-a demonstrat eficiența și
universalitatea prin faptul că, pe de o parte, oferă un ”screening” a
procesului de creație legislativă, iar pe de altă parte, prin formularea
recomandărilor, contribuie la sporirea calității legilor.

Studiul integral privind eficiența expertizei
coruptibilității poate fi accesatla:https://www.capc.md/files/STUDIU_EC_2015-2016_24.09.2016_%20final.pdf