Apel Public: Lansarea Forumului pentru Protecția Consumatorilor în Siguranța Alimentelor

5

 

Vă aducem la cunoștință că Fundația Est Europeană (FEE), cu suportul Uniunii Europene, realizează Programul ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar și fito-sanitar din Republica Moldova cu cele din Uniunea Europeană”, finanțat de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.
Prin intermediul acestui Program a fost creată, în baza organizațiilor neguvernamentale, rețeaua de 3 Centre de Asistență a Consumatorilor, localizate în Chișinău, Cahul și Bălți. Scopul acestora este de a informa, consulta și acorda asistență juridică primară în ce privește drepturile de consumator și siguranța alimentară a acestora. La fel, Centrele informează autoritățile competente despre depistatea cazurilor ce încalcă grav drepturile consumatorilor sau pun în pericol sănătatea acestora.
Unul din obiectivele Pogramului este crearea unei alianțe benevole de ONG-uri, ce activează în diverse domenii, care va avea misiunea de consolidare și coordonare a eforturilor societății civile în domeniul siguranței alimentare a consumatorilor în Republica Moldova, prin desfășurarea acțiunilor de advocacy, prin participarea la dialogul cu autoritățile publice și prin monitorizarea armonizării legislației privind siguranța alimentară și protecția consumatorilor la politicile Uniunii Europene.
În contextul dat, facem un apel public către toate ONG-urile interesate de a adera la Forumul pentru Protecția Consumatorilor în Siguranța Alimentelor, ce reprezintă o uniune (platformă) neinsituționalizată, neformală, neguvernamentală, apolitică, non-profit, ce își propune ca scop influențarea politicilor publice din domeniul agroalimentar, sanitar, fito-sanitar și protecției consumatorilor, prin identificarea problemelor și propunerea de soluții pentru remedierea acestora. Scopul acestor eforturi este edificarea unui mediu sigur de viață, care să garanteze siguranța alimentară a consumatorilor în Republica Moldova.
Lansarea oficială a Forumului este preconizată în cadrul unui eveniment public la începutul lunii septembrie, în cadrul căruia vor fi prezentate rezultatele Studiului privind calitatea apei potabile livrate consumatorilor în toate orașele (municipiile) din Republica Moldova.
În speranța unui răspuns afirmativ și unei viitoare colaborări, Ne folosim de această ocazie pentru a Vă asigura de înalta noastră considerațiune.
Dacă aveți nevoie de clarificări și/sau explicații suplimentare, nu ezitați să ne contactați: mun. Chișinău, str. Sfatul Èšării 27, bir.06, tel. 069173834, email: viorel.capc@gmail.com

Semnatarii apelului:
Fundația Est Europeană (FEE)
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC)
Centrul Regional de Asistență și Informare a ONG CONTACT- Cahul (CRAION CONTACT- Cahul)
Clinica Juridică Universitară Bălți