CAPC a reluat activitatea de expertiză a coruptibilității legislației

5

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a reluat activitatea de expertiză a coruptibilității proiectelor de acte legislative.

Expertiza coruptibilității este desfășurată de CAPC în cadrul Proiectului „Expertiza coruptibilității proiectelor actelor normative și legislative etapa V”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.

Rapoartele de expertiză a coruptibilității pe marginea proiectelor de legi, înregistrate în Parlamentul Republicii Moldova, pot fi accesate în directoriul "Rapoarte de expertiză" la următorul link: https://www.capc.md/ro/expertise/avize