CAPC va monitoriza implementarea politicilor și instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc

4

Chișinău, 30 septembrie,
2016. Pe parcursul a patru luni, experții CAPC vor monitoriza procesul de
punere în aplicare a politicilor și instrumentelor anticorupție în cadrul
sistemului judecătoresc. Monitorizarea reprezintă o parte a unui proces complex
de evaluare a eficacității instrumentelor și politicilor în cadrul sistemului
judecătoresc, derulat în cadrul unui Proiect implementat de CAPC în perioada
iulie 2016 martie 2017, cu suportul financiar al Programului Buna Guvernare al
Fundației Soros-Moldova.

Pe
parcursul Proiectului va fi asigurată o activitate multidimensională de
evaluare a nivelului de implementare a politicilor și instrumentelor
anticorupție în cadrul sistemului judecătoresc, urmînd a fi evaluate
următoarele politici/instrumente:

 • verificarea
  titularilor și a candidaților la funcții;
 • testarea
  la poligraf a candidaților la funcții;
 • declararea
  și controlul averii și intereselor personale;
 • testarea
  integrității profesionale, inclusiv declararea influențelor nepotrivite;
 • declararea
  comunicării interzise;
 • declararea
  cadourilor;
 • avertizarea
  de integritate;
 • liniile
  telefonice anticorupție;
 • distribuirea
  aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești.

În procesul de evaluare se vor analiza eforturile autorităților
responsabile de punerea în aplicare a politicilor/instrumentelor anticorupție
care constituie obiect al evaluării, și anume:

 • Autoritatea Națională de
  Integritate;
 • Centrul Național Anticorupție;
 • Consiliul Superior al Magistraturii;
 • Serviciul de Informații și
  Securitate. 

În funcție de specificul politicii/instrumentului, se va analiza modul în
care acestea sunt implementate de fiecare din instanțele judecătorești.

Evaluarea va fi efectuată în baza unei Metodologii elaborată de CAPC
care va permite evaluarea atît a gradului de implementare/aplicare a
politicilor/instrumentelor anticorupție, cît și a calității măsurilor adoptate
de către autorități. Rezultatele monitorizării precum și recomandările privind
îmbunătățirea cadrului normativ și instituțional vor fi făcute publice pe
parcursul anului 2017.

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției va implementa Proiectul Evaluarea instituirii și aplicării
instrumentelor anticorupție în sistemul judecătoresc
în perioada 2016-2017, cu suportul
Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției