Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la mediere

4

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la mediere din
perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este Ministerul Justiției.

 

Potrivit notei informative, scopul proiectului constă în
promovarea unui nou concept al medierii, îmbunătățit și fortificat,
implementarea căruia va duce spre reanimarea acestei instituții. Astfel,  prin promovarea proiectului se urmărește:
fortificarea Consiliului de Mediere; stabilirea condițiilor de accedere în
profesie; crearea unui corp de mediatori calificați; lărgirea cercului de
subiecți care ar putea organiza cursuri de instruire pentru mediatori;
perfecționarea formelor de organizare a activității de mediator; crearea
cadrului normativ pentru dezvoltarea procesului de mediere în domenii specifice;
eficientizarea modului de executare a tranzacției; reglementarea unor
facilități pentru părțile care vor opta pentru soluționarea litigiului prin
mediere.


Proiectul conține o argumentare suficientă a promovării acestuia, referindu-se
la condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite prin
implementarea noilor reglementări; principalele prevederi, locul actului în
sistemul legislației, evidențierea elementelor noi, efectul social, economic și
de altă natură al realizării lui; referințele la reglementările corespondente
ale legislației comunitare și nivelul compatibilității proiectului de act
legislativ cu reglementările în cauză; fundamentarea economico-financiară.

În linii generale, proiectul asigură suficient respectarea principiilor
transparenței, participării, responsabilizării.

Proiectul este conform Constituției RM și standardelor internaționale. În linii
generale, nu au fost identificate elemente de incompatibilitate gravă a
prevederilor proiectului cu legislația corelativă.

Proiectul respectă drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Pornind
de la esența reglementărilor, dar și de la așteptările autorului proiectului,
proiectul ar putea avea un impact semnificativ pentru fortificarea Consiliului
de Mediere, stabilirea condițiilor de accedere în profesie, perfecționarea
formelor de organizare a activității de mediator, precum și pentru crearea
cadrului normativ pentru dezvoltarea procesului de mediere în domenii specifice.
Urmare a adoptării proiectului, ar putea să se asigure crearea unui corp de
mediatori calificați, lărgirea cercului de subiecți care ar putea organiza
cursuri de instruire pentru mediatori, reglementarea unor facilități pentru
părțile care vor opta pentru soluționarea litigiului prin mediere etc.

Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-660.html

 

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..