Comunicat de presă la proiectul Legii pentru completarea și modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 (art.25)

8

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii pentru completarea și
modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este un grup de deputați în
Parlament.       .

 

Potrivit autorilor, scopul proiectului de lege este
acordarea posibilității funcționarilor publici de a desfășura alte activități
remunerate, fiind astfel excluse unele restricții și incompatibilități
stabilite pentru funcțiile publice.

 

Nota informativă a proiectului de act legislativ supus
expertizei nu conține o argumentare suficientă a promovării proiectului. Autorii
nu au adus argumente convingătoare privind necesitatea excluderii unor
incompatibilități în funcțiile publice și nici nu au descris  eventualele consecințe, efecte și impactul
unor asemenea prevederi legale.

 

În cazul adoptării proiectului de către Parlament,
respectarea principiilor transparenței, participării și responsabilizării va fi
asigurată insuficient.

Proiectul nu este conform Constituției, legislației
corelative, standartelor internaționale, jurisprudenței Curții Constutiționale
și a CtEDO.

 

Proiectul/actul normativ incalcă drepturile/libertățile.
Intenția autorilor este de a spori drepturile funcționarilor publici, însă
măsurile propuse sînt disproporționale cu drepturile și interesele societății
în general și a persoanelor fizice și juridice care beneficiază de serviciile
publice.

 

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat că adoptarea
proiectului de lege de către Parlament este inoportună.


Raportul complet poate fi accesat pe adresa:
 https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-749.html 

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului
„Armonizarea legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor
omului”, susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia