Expertiza proiectului Legii pentru modificarea Legii nr.158-XVI

13
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) invită mass-media la o conferinţă de presă cu tema: „Expertiza din perspectiva drepturilor omului a proiectului Legii pentru completarea și modificarea Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04.07.2008 (art.25)”.