Comunicat de presă

7

Începînd
cu data de 25 octombrie 2013, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției va
plasa pe site – https://www.capc.md/ro/expertise/legislatie/ rapoarte de expertiză a
legislației din perspectiva drepturilor omului (expertiza vulnerabilității
proiectelor de acte normative prin prisma drepturilor omului).

Scopul principal al expertizei vulnerabilității este:

– contribuirea la
armonizarea noilor reglementări adoptate/emise de autoritățile publice cu
standardele în domeniul drepturilor omului și egalității gender;

– neadmiterea
limitării, încălcării sau omiterii drepturilor și libertăților fundamentale ale
omului;

– urmărirea asigurării
respectării egalității gender în noile reglementări.

Scopul secundar al expertizei vizează dezvoltarea și înțelegerea protecției
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului prin prisma jurisprudenței
Curții Constituționale și a Jurisprudenței CtEDO.

Obiectivele de bază ale expertizei:

– identificarea prevederilor care contravin sau corespund insuficient standardelor în  domeniul drepturilor omului și egalității
gender;

– identificarea factorilor de vulnerabilitate;

– elaborarea recomandărilor pentru excluderea sau diminuarea eventualelor efecte
ale factorilor de vulnerabilitate.

Expertiza este
realizată în cadrul Proiectului "Expertiza vulnerabilității actelor normative prin prisma drepturilor
omului",
care va fi implementat în perioada 1 iunie 2013 31
decembrie 2014 și este finanțat de către
Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia.