Examinarea în fond a dosarului API versus ANI va continua într-o nouă ședință la 13 februarie 2019

12

Miercuri, 19 decembrie 2018 a avut loc prima
ședință de judecată în
dosarul API vs ANI
pentru apărarea dreptului de acces la informație și
contestarea actului de nefurnizare a informației oficiale.

În cadrul ședinței, reprezentantul Autorității
Naționale de Integritate (ANI) a înaintat demers de scoatere a cererii Asociației
Presei Independente (API) de pe rol pe motivul nerespectării procedurii
prealabile. ANI a invocat faptul că API urma să conteste inițial refuzul
furnizării informației oficiale la ANI și doar după această etapă să se
adreseze în instanța de judecată. Reprezentantul API a luat act de demersul
înaintat de către ANI și urmează să prezinte poziția și contraargumentele sale
la următoarea ședință de judecată care a fost fixată pentru data de 13
februarie 2019.

Totodată, în vederea accelerării procesului,
instanța de judecată a dispus ca ANI să prezinte referința și contraargumentele
sale până la 29 ianuarie 2019.

Amintim că acțiunea în instanță a fost motivată
prin faptul că în luna octombrie 2018, reporterii API au expediat, prin
intermediul poștei electronice, o solicitare de informații oficiale în adresa
ANI privind cursul și finalitatea procedurilor de control inițiate de această
autoritate publică în anul 2016. În răspunsul său, ANI a invocat faptul că
solicitarea de informații a fost expediată în format electronic și nu
corespunde cerințelor Legii cu privire la petiționare Nr. 190/1994, nefiind
aplicată semnătura digitală, invocând, totodată, faptul că solicitarea urma să
fie pe foaia cu antet și avizată de conducătorul organizației.

Inițiativa Civică „Pentru un Parlament Curat
2019” este constituită dintr-un grup de organizații neguvernamentale care vor
monitoriza, în baza unor indicatori de integritate, atât listele candidaților
prezentate de partidele politice cu șanse de accedere în viitorul Parlament,
cât și alți potențiali candidați ai partidelor politice sau candidați
independenți în circumscripția națională și în circumscripțiile uninominale. În
total, organizațiile neguvernamentale își propun să monitorizeze în jur de 350
de potențiali candidați în campania pre-electorală și să elaboreze, în campania
electorală, până la 250 de profiluri scurte ale candidaților înscriși în
listele partidelor care se vor înregistra la alegeri sau ale candidaților
independenți înregistrați.

Profilurile și investigațiile realizate vor fi
publicate în mai multe surse de informare media naționale și locale și vor
putea fi accesate pe portalurile 

www.Moldovacurata.mdwww.Anticoruptie.md și www.Investigatii.md.

Pentru mai multe detalii, contactați-ne la tel.: 022 210602 (persoană de
contact: Diana Lungu, Coordonatoare comunicare).

 

Inițiativa Civică pentru un Parlament Curat 2019 face parte din proiectul implementat
de organizațiile-partenere:
Asociația pentru Democrație Participativă
„ADEPT”, Asociația Presei Independente (API), Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției (CAPC) și Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM),
cu sprijinul financiar al Fundației
Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul
proiectul țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflectă neapărat
poziția Fundației Soros-Moldova.