Grigore Filimon: Vrem un lucru: să ne lase să lucrăm în pace

5

Grigore Filimon a fost ales primar al comunei
Ghetlova în iunie 2015. La acel moment, soția sa, Valentina,  exercita,
din august 1995, funcția de secretară a Consiliului Comunal. Astfel, chiar din
start, primarul Grigore Filimon s-a pomenit în conflict de interese generat de
activitatea sa împreună cu soția în aceeași instituție. Or, Legea nr. 436 din
28.12.2006 privind administrația publică locală, în art. 39 alin. (1), prescrie
că secretarul își îndeplinește atribuțiile de bază sub autoritatea primarului,
fapt ce presupune că primarul va lua decizii sau va participa la luarea
deciziilor în privința soției sale, lucru inadmisibil pornind de la prevederile
art. 5 alin. (2) din Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de
interese. În atare condiții, în conformitate cu art. 9 din Legea cu privire la
conflictul de interese, primarul era obligat să informeze imediat, dar nu mai
târziu de 3 zile de la data constatării, Comisia Națională de Integritate (CNI)
despre situația creată. Dl Filimon a făcut acest lucru doar peste 10 luni.
 Între timp însă primarul a emis mai
multe dispoziții, inclusiv cu caracter financiar,în care este vizată și soția
sa.

 

Citește mai mult : http://cuvintul.md/article/6775/  

 

Această publicație a fost elaborată în cadrul unui
proiect implementat de CAPC cu susținerea oferită de European Endowment for
Democracy (EED). Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod
necesar poziția EED.