Terenuri pentru tatăl primarului

3

În mar­tie 2015, cu doar
trei luni îna­inte de expi­ra­rea man­da­tu­lui pri­ma­ru­lui și Con­si­li­u­lui
comu­nei Băcioi, con­si­li­e­rii au luat deci­zia de a auten­ti­fica drep­tul
de pro­pri­e­tate asu­pra unor loturi de pământ pe numele unor locu­i­tori ai
comu­nei, dar și de a repar­tiza patru par­cele de teren tată­lui pri­ma­ru­lui,
tot el, con­si­lier comu­nal. Ofi­ciul Teri­to­rial Chi­și­nău a acțio­nat în
jude­cată Con­si­liul comu­nei Băcioi, soli­ci­tând anu­la­rea aces­tei deci­zii,
pe motiv că nu au fost pre­zen­tate docu­mente care să jus­ti­fice nece­si­ta­tea
aces­tei împro­pri­e­tă­riri.

Citește mai mult: http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/terenuri-pentru-tatal-primarului

Această
publicație a fost elaborată în cadrul unui proiect implementat de CAPC cu
susținerea oferită de European Endowment for Democracy (EED). Opiniile exprimate
aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția EED.