Traininguri pentru jurnaliștii de investigație

3

Seminarul "Dimensiunea legală a investigațiilor jurnalistice a
cazurilor de corupție", desfășurat în luna mai 2007 de către CAPC
pentru un auditoriu de 15 reprezentanți mass-media, a fost reluat în
septembrie 2008. Astfel, în perioadele 12-13, 19-20 și 26-27 septembrie
2008 agenda îmbunătățită a seminarului din 2007 a fost propusă atenției
a 80 de jurnaliști, selectați de către Asociația pentru Presă
Independentă. Aproximativ jumătate dintre participanți au fost din
capitală, o altă jumătate din raioane, inclusiv 8 participanți din
partea stîngă a Nistrului.

În cadrul seminarului, participanții au avut în calitate de traineri
jurnaliști cu experiență de investigații de la „Ziarul de Gardă”,
precum și reprezentanți ai organelor de drept: Centrului de Combatere a
Crimelor Economice și Corupției, Procuraturii Anticorupție,
Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne.

Seminarul a urmărit consolidarea capacităților jurnaliștilor de a
investiga cazuri de corupție, familiarizîndu-i cu aspectele
juridico-penale ale infracțiunilor de corupție, cu prevederile
legislației naționale și internaționale anticorupție, cu specificul
investigării operative, a urmăririi penale și susținerii învinuirii în
instanțele de judecată pe cauze de corupție. Fiecare subiect în parte a
fost prezentat de către lucrătorii practici din cadrul organelor de
drept, jurnaliștii avînd posibilitatea să stabilească relații și
contacte directe cu lectorii de la seminar, să dezbată cu aceștia
problemele de conlucrare pe care le au cu organele de drept, precum și
să găsească soluții.

Orele teoretice din cadrul seminarului au fost îmbinate cu ore
practice, la care jurnaliștii au soluționat spețe și studii de caz,
pentru a face calificarea corectă a unor pretinse fapte de corupție,
pentru a determina corect competențele organelor de drept și pentru a
identifica măsurile de verificare și investigare pe care le pot
întreprinde organele de drept în rezultatul publicării articolelor de
investigații în presă, avînd la bază cîteva exemple reale de asemenea
articole.

Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului "Educarea
mass-media și sensibilizarea populației despre fenomenul corupției
etapa II", susținut financiar de către Ambasada Britanică la Chișinău.