CAPC nu susține proiectul de lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă, realizate de SIS

61

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) nu susțin, de principiu, proiectul de Lege privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă, care vizează Serviciul de Informații și Securitate (SIS). „Proiectul nu poate fi susținut de principiu. Este regretabilă neactualizarea conceptelor de „securitate națională” și „securitate a statului”. Proiectul este insuficient de fundamentat și suscită probleme iremediabile din perspectiva drepturilor omului. (…) Singurul efect urmărit pare a fi instituirea unor mecanisme paralele celor prevăzute de legislația specială de investigații – mecanisme care vor fi mai comode Serviciului, însă care nu vor oferi garanții minime de protecție împotriva arbitrariului”, este concluzia experților CAPC, care au analizat inițiativa legislativă, înaintă de către un grup de deputați.

De asemenea, experții au menționat că proiectul instituie mecanisme paralele celor prevăzute de legislația privind activitatea specială de investigații. „Buna parte a măsurilor contrainformative prevăzute de Proiect, constituie, în esență, măsuri speciale de investigații, care, în condițiile art. 18 din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații, pot fi efectuate doar cu autorizarea judecătorului de instrucție, la demersul procurorului, sau cu autorizarea procurorului. Potrivit art. 18 alin. (1) pct. 3) din Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații, cu autorizarea conducătorului subdiviziunii specializate, pot fi efectuate, în exclusivitate, chestionarea, culegerea informației despre persoane și fapte, identificarea persoanei. De altfel, o parte din măsurile speciale de investigații nu pot fi efectuate decât în cadrul unui proces penal și în condițiile Codul de procedură penală al Republicii Moldova. În fapt, prin Proiect se instituie mecanisme paralele celor conținute în Legea nr. 59/2012 privind activitatea specială de investigații, fără, însă, a se respecta garanțiile oferite de legea menționată. În acest sens, în opinia noastră, Proiectul este unul nepotrivit din perspectiva standardelor în domeniu – Recomandarea Consiliului Europei (2005)10 cu privire la tehnicile speciale de investigații”, se arată în opinia CAPC.

Mai mult, experții consideră că proiectul are impact asupra drepturilor omului. „În conformitate cu art. 8 din CEDO, orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului sau a corespondenței sale. Nu este admis amestecul unei autorități publice în executarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea națională, siguranța publică, bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora”, explică autorii.

Opinia integrală a CAPC poate fi consultată AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).