CAPC a venit cu propuneri de îmbunătățire a modificărilor propuse la Legea privind protecţia invenţiilor și la Legea cu privire la activitatea farmaceutică

0

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) au examinat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, elaborat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Mai exact, este vorba de modificările propuse la Legea privind protecţia invenţiilor și la Legea cu privire la activitatea farmaceutică.

Analizând proiectul legii prin prisma prevederilor Legii privind actele normative, experții CAPC au constatat nerespectarea de către autorul proiectului a procesului de legiferare. „La elaborarea unui act normativ urmează să se respecte principiile constituționalității, respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, legalității și echilibrului între reglementările concurente etc. La fel, actul normativ trebuie să se integreze organic în cadrul normativ în vigoare, scop în care, proiectul actului normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune”, se arată în opinia CAPC.

De asemenea, experții au observat că autorul propune modificarea cadrului legal, în special cel cu referire la eliberarea licențelor obligatorii, stabilind că acestea pot fi acordate pe cel puţin unul dintre următoarele temeiuri: a) lipsa sau insuficiența de exploatare a invenției brevetate; b) în interes public; c) în scopul remedierii unei practici anticoncurențiale. Potrivit lor, astfel de tipuri de licențe se acordă de instanțele judecătorești și ministerele care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate care le sunt încredințate. „În sensul larg, vedem că reglementările propuse vor limita dreptul titularului de brevet la libera dispunere de acesta, în special dreptul de dispoziție asupra bunului și limitarea posesiei”, menționează autorii opiniei.

Cu titlu de concluzie, CAPC susține că argumentele invocate în nota informativă sunt insuficiente, nefiind întemeiate pe cercetări profunde a domeniului, nu se operează cu date și informații care să arate asupra necesității modificărilor propuse. De asemenea, pornind de la constatările Curții Constituționale, reținute constant în Hotărârile sale, experții subliniază că autorul a ignorat principiile generale cu privire la proprietate.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi vizualizată AICI.