Experții CAPC recomandă îmbunătățirea proiectului care prevede modificarea legislației ce ține de prevenirea și combaterea spălării banilor

569

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției au analizat proiectul care se referă la modificarea legislației ce ține de prevenirea și combaterea spălării banilor. Deși proiectul a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acesta a fost înregistrat de către un grup de deputați, ceea ce constituie o încălcare a procedurilor de elaborare și promovare a actelor legislative, susțin experții.

Potrivit notei informative, prin proiectul de lege se propune operarea modificărilor și completărilor la Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului cu norme noi care vizează reglementarea:
– beneficiarului efectiv;
– persoanelor expuse politic;
– entităților raportoare;
– monedelor virtuale;
– activității de furnizor de servicii privind monedele virtuale;
– aplicării prin mijloacele de identificare electronică a măsurilor de precauție;
– măsurilor aplicate cu privire la țările și jurisdicțiile cu risc sporit desemnate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF) etc.,

dar și noi reglementări prevăzute în Legea nr.75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor:
– controlul inopinat;
– controlul planificat;
– posibilitatea prelungirii și suspendării controlului.

Potrivit experților CAPC, în articolul I proiectul de lege transpune mai multe norme din Directivele Uniunii Europene, dar cu unele omisiuni. La punctul 3, redacția nouă al articolului 4 privind entitățile raportoare din Legea nr.308/2017  necesită completarea cu situațiile în care raportează executorul judecătoresc. La punctele 6 și 10 nu sunt complete noțiunile de „beneficiar efectiv” și „persoană expusă politic”, corespunzător reglementărilor europene. La punctul 16 necesită revizuire completarea propusă pentru clarificarea rolului executorului judecătoresc în calitate de entitate raportoare, precum și modul de organizare a raportării. De asemenea, punctul 17 stabilește crearea Centrului de instruire continuă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, dar nu clarifică mai multe aspecte obligatorii. Astfel, nu este clar statutul Centrului și sursele financiare pentru activitatea acestuia. În punctul 28 nu este justificată excluderea obligației Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor de a informa persoana fizică sau juridică despre sistarea activităților suspecte.

„Eludarea procesului de expertizare, avizare și ajustare al proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului a condiționat calitatea joasă a actului prezentat Parlamentului și aprobat deja în prima lectură. Pornind de la acest aspect, considerăm că proiectul de lege nu poate fi adoptat în varianta propusă Parlamentului și necesită revizuire, cu parcurgerea tuturor etapelor de elaborare a actului legislativ”, susțin experții CAPC.

Analiza CAPC și recomandările experților asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative pot fi accesate AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).