Opinia CAPC asupra proiectului care prevede mai multe modificări la legislația privind activitatea sistemului judecătoresc

47

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) au analizat proiectul Ministerului Justiției, care prevede mai multe modificări la legislația privind activitatea sistemului judecătoresc. Mai exact, modificările se referă la procedura de numire a judecătorilor, a președinților și vicepreședinților instanțelor judecătorești de toate nivelurile, imunitatea judecătorilor, componența Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), durata mandatului de membru al CSM etc. Potrivit autorului, scopul acestui proiect de lege este de a sincroniza prevederile legale cu amendamentele constituționale referitoare la sistemul judecătoresc, adoptate prin Legea pentru modificarea Constituției Republicii Moldova.

În urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative, experții CAPC au depistate neclarități în special ce privește lipsa de claritate în definirea noțiunilor de bază aferente criteriilor de selectare a membrilor CSM non-magistrați și anume „înaltă reputație profesională” și „integritate profesională”.

„Accentuăm că pentru a asigura normelor juridice o înțelegere mai bună și o aplicare corectă este esențial ca redactarea actelor normative să fie una de calitate, redactate în mod inteligibil și unitar în conformitate cu principiile uniforme de prezentare și de tehnică legislativă, astfel încât beneficiarii normei să-și poată cunoaște drepturile și obligațiile sale”, se menționează în opinia CAPC, expediată Parlamentului.

În consecință, experții consideră necesară revizuirea textului proiectului de lege din punct de vedere al tehnicii legislative pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate.

Opinia detaliată a experților CAPC pot fi vizualizate AICI.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova.