Opinia CAPC asupra proiectului de lege care prevede îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale

3

Asociația Obştească „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei” (CAPC) a examinat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (îmbunătățirea sistemului de recuperare a bunurilor infracționale), inițiativă legislativă a Ministerului Justiției, la propunerea Centrului Național Anticorupție (CNA), și a venit cu mai multe recomandări pentru îmbunătățirea acestuia.

Autorul proiectului de lege motivează elaborarea proiectului prin constatarea unor dificultăți în activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și unor lacune în legislație cu privire la identificarea, urmărirea, indisponibilizarea, valorificarea și recuperarea bunurilor infracționale. La fel, acesta menționează că proiectul a fost elaborat în conformitate cu recomandările expuse în Raportul de evaluare a Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, adoptat în anul 2019 de Comitetul MONEYVAL al Consiliului Europei. În opinia autorului, implementarea măsurilor propuse va crește capacitățile instituționale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și va contribui la eficientizarea exercitării atribuțiilor funcționale ale acesteia.

Experții CAPC susțin majoritatea modificărilor propuse în proiectul analizat, cu mențiunea de a fi luate în considerare recomandările formulate în opinia adresată ministrului Justiției. Potrivit lor, excepție face modificarea propusă la articolul 258 alineatul (3) din Codul de procedură penală, care majorează excesiv competența organului de urmărire penală pentru valorificarea, adică înstrăinarea bunurilor presupuse infracționale. Această modificare, în cazul adoptării sale, ar putea avea urmări grave.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi vizualizată AICI.