Opinia CAPC asupra proiectului de Lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție

94

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) au analizat noul proiect de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), elaborat de Ministerul Justiției.

Aceștia consideră că, „competența CSJ de examinare în calitate de instanță de recurs a „cauzelor de importanță socială și juridică”, precum și „cele care relevă încălcări deosebit de grave ale legii și ale drepturilor omului” poate genera probleme de aplicabilitate, ori nu este clar subiectul/autoritatea care va aprecia „importanța socială și juridice” a cauzei sau „încălcarea deosebit de gravă a legii”. Nu este clar conform căror criterii aceste cauze vor fi distribuite spre examinare CSJ”.

La fel,experții CAPC consideră că prezenta normă prezintă risc de neconstituționalitate, ori art. 115 alin. (4) din Constituție, prevede că organizarea instanţelor judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sunt stabilite prin lege organică. Competența reprezintă aptitudinea recunoscută de lege în a soluționa un anumit litigiu, motiv pentru care considerăm judicios indicarea expresă a cauzelor pe care CSJ le va examina în calitate de instanță de recurs.

„Spre deosebire de reglementările curente, prezentul proiect de lege nu reglementează aspecte importante referitoare la – numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărârii cu privire la examinarea demersului în interesul legii; termenul de judecare a demersului în interesul legii; cum este ales președintele completului compus din 11 judecători care examinează demersul în interesul legii?; criteriile de desemnare a celor 11 judecători care examinează demersul în interesul legii (aleatoriu conform art. 61 al Legii nr.514/1995 sau potrivit specializării completelor de judecată constituite în cadrul CSJ). În lipsa normelor care să reglementeze aspectele sus invocate, constatăm caracterul lacunar al prezentului articol”, se arată în opinia CAPC.

Alte recomandări pentru îmbunătățirea proiectului, vedeți AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).