Opinia experților CAPC asupra propunerilor de modificare a legislației privind coruperea alegătorilor și corupția politică

145

Proiectul de Lege nr.347, elaborat de Ministerul Justiției, propune operarea unui șir de amendamente la Codul penal, Codul contravențional, Codul electoral și Legea 294/2007 privind partidele politice.

Autorii documentului susțin că scopul amendamentelor este îmbunătățirea legislației electorale a Republicii Moldova pentru organizarea și desfășurarea liberă și corectă a procesului electoral, racordând astfel legislația electorală la obligațiile și standardele internaționale […] urmărește stabilirea unui cadru normativ eficient, funcțional și durabil, fapt care va genera o bună aplicare a legii pe segmentul corupției politice și respectarea acesteia de către subiecții de drept. Prin urmare, prin prisma modificărilor introduse se garantează posibilitatea efectivă de exercitare a dreptului la vot și a celui de a fi ales, precum și fundamentarea integrității, transparenței și echidistanței procedurilor electorale.

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) au examinat proiectul legii și au venit cu mai multe comentarii și recomandări. „Proiectul legii își propune să precizeze și să perfecționeze cadrul normativ electoral, în special pe partea ce ține de încălcările din domeniul de referință. Nota informativă și argumentele invocate nu sunt suficient întemeiate pe cercetări profunde a domeniului, nu operează cu date și statistici concludente care să arate asupra necesității modificărilor propuse. Majorarea sancțiunilor penale și contravenționale nu va produce efectul scontat, dacă va fi păstrată abordarea formalistă a organelor de drept (Procuratura Anticorupție) constatată anterior de CAPC în cadrul unor activități de litigare strategică. Reiterăm faptul că nu gravitatea pedepsei este importantă, dar inevitabilitatea acesteia”, se arată în opinia CAPC.

Potrivit experților, intrarea în vigoare a Legii urmează să fie stabilită în concordanță cu prevederile art. 56 din Legea 100/2017: în termen de o lună de la publicarea în Monitorul Oficial. Astfel, va fi oferit timpul necesar ca toți subiecții interesați să cunoască noile reguli și să fie asigurat cadrul necesar pentru implementarea efectivă a acestora.

Recomandările detaliate ale experților CAPC pot fi vizualizate AICI.