Opinie repetată a experților CAPC asupra proiectului de lege care prevede unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor

2

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) au analizat noul proiect de lege care prevede unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, elaborat de Ministerul Justiției. Potrivit Notei informative, proiectul de lege a fost elaborat în contextul reformei CSJ, care derivă din angajamentul asumat de către Guvernul Republicii Moldova, fiind una din condiționalitățile ce rezultă din Acordul de asociere RM-UE. De asemenea, proiectul vizează modificări privind activitatea Comisiei de evaluare drept urmare a constatării unor dificultăți depistate în practică referitoare la modul de lucru cu datele cu caracter personal, precum și publicarea deciziilor Comisiei și ale înregistrărilor video ale audierilor.

Ca și în cazul primului proiect de lege, experții CAPC consideră că proiectul generează probleme din perspectiva standardelor internaționale, dar și a normelor constituționale. Potrivit lor, procedura de „vetting” necesită o atenție sporită, care să asigure garanții proporționale în scopul evitării unor abuzuri la efectuarea verificărilor în privința judecătorilor CSJ (candidaților).

„Procedura de evaluare a judecătorilor CSJ propusă prin prezentul proiect de lege este una defectuoasă, inclusiv din perspectiva recomandărilor Comisiei de la Veneția, care statuează la pct.12 al Avizului comun nr.1069/2021 al Comisiei de la Veneția și al Direcției Generale pentru Drepturile Omului și Statului de Drept și a Consiliului Europei că „Crearea unor organe ad-hoc de evaluare a integrității judecătorilor și procurorilor se bazează pe ipoteza că sistemul de justiție are deficiențe extrem de grave și că există îndoieli sistemice cu privire la integritatea magistraţilor. Cu toate acestea, crearea modelului propus de comitete ad-hoc de evaluare a integrității presupune, în sine, un dublu risc (…). Proiectul nu prevede aspecte importante precum criteriile de evaluare sau acumularea informației și aprecierea acesteia de către Comisia de evaluare, nici nu face trimitere la articolele relevante ale Legii nr.26/2022, care se vor aplica corespunzător și exercițiului de evaluare a judecătorilor CSJ (candidaților). Lipsa acestor reglementări comportă un grad sporit de coruptibilitate a legii, ori, Comisia de evaluare poate institui reguli noi, subiective aplicabile la evaluarea judecătorilor CSJ (candidaților)”, se arată în opinia CAPC.

De asemenea, experții consideră că instituirea normei (art.141 alin.(3)), potrivit căreia judecătorii care au demisionat în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii nu pot deveni din nou judecători timp de 7 ani, este nejustificată și trezește suspiciuni grave din punct de vedere al constituționalității acesteia, prin prisma limitării dreptului la muncă și prezumției nevinovăției.

Opinia integrală a CAPC poate fi accesată AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).