Recomandările CAPC asupra proiectului de lege care prevede asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie

165

Proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală și violența în familie), inițiativă legislativă a Ministerului Justiției, a fost examinat de către experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC).

Potrivit acestora, proiectul legii își propune să armonizeze prevederile legislației naționale cu normele acordurilor internaționale, semnate și ratificate de către Republica Moldova, în special Convenția Consiliului Europei cu privire la protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (Convenția de la Lanzarote), Statutul Curții Penale Internaționale, Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).

La fel, experții susțin că argumentele invocate în nota informativă sunt suficiente și se operează cu date și informații care arată asupra necesității modificărilor propuse. De asemenea, analizând proiectul legii, prin prisma prevederilor imperative ale Legii privind actele normative, s-a constata nerespectarea parțială de către autorul proiectului a procesului de legiferare. „În vederea atingerii scopului propus unele prevederi ale acestuia urmează a fi revăzute, reieșind din obiecțiile formulate în prezenta opinie, pentru a nu permite făptuitorilor de a se eschiva de la răspundere penală, pentru a proteja minorul de abuzuri, de a promova o educație sexuală corespunzătoare”, se arată în opinia CAPC.

Recomandările privind îmbunătățirea proiectului de lege au fost expediate Ministerului Justiției.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi vizualizată AICI.