Recomandările CAPC pentru îmbunătățirea proiectului de Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe

15

Experții Centrului de analiză şi prevenire a corupţiei (CAPC) au examinat proiectul de Lege privind dreptul de autor şi drepturile conexe, elaborat de către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, și au venit cu mai multe recomandări pentru îmbunătățirea acestuia.

În nota informativă, autorul susține că proiectul „vine să consolideze capacitățile AGEPI în procesul creării cadrului de politici în domeniul proprietății intelectuale, instruirii actorilor implicați pe acest segment, colaborării instituționale atât la nivel regional, cât și pe plan extern pe domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe. Sub aspect funcțional, atribuțiile propuse au drept scop să fortifice capacitățile operaționale ale AGEPI în calitatea sa de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului, să asigure gestionarea eficientă a drepturilor de autor și drepturilor conexe de către entitățile ce formează sistemul de gestiune colectivă, precum și să întreprindă măsurile ce se impun și expres prevăzute de lege în cazul în care acestea nu funcționează eficient”.

Reieșind din conținutul proiectului experții CAPC au făcut mai multe concluzii:
„- proiectul legii își propune să precizeze și să perfecționeze cadrul normativ al proprietății intelectuale, în special pe partea ce ține de apărarea drepturilor și colectare a remunerațiilor;
– nota informativă și argumentele invocate sunt suficient întemeiate pe cercetări profunde a domeniului, operează cu date și informații care să arate asupra necesității modificărilor propuse;
– analizând etapele parcurse de către autoritatea publică la elaborarea proiectului analizat, constatăm că autorul proiectului a ignorat cadrul legal existent neasigurând realizarea eficientă a principiului de transparență, publicitate și accesibilitate la etapa elaborării actului;
– proiectul de lege cuprinde norme necorelate între ele sau cu prevederile din alte acte normative, unele norme nu sunt definite, fie sunt formulate într-o manieră ambiguă, care poate duce la interpretări abuzive etc.”, se arată în opinia CAPC.

De asemenea, experții consideră că mai multe reglementări ale proiectului de Lege urmează a fi revăzute pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate, precum și excluderea normelor ce generează diferite interpretări și soluții în cazul aplicării normelor de drept.

Opinia integrală poate fi citită AICI.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova.