„Taxele și costurile judiciare ridicate vor afecta direct justițiabilii”. Opinia CAPC asupra proiectului Legii taxei de stat

257

„Stabilirea unor taxe și costuri judiciare ridicate va afecta direct situația financiară a justițiabililor și poate constitui o limitare ilegală a dreptului de acces la justiție ori va diminua semnificativ posibilitatea financiară a justițiabilului la plata taxelor justițiare. În cazul constatării privării de dreptul de acces la instanță pe motivul taxelor judiciare excesive, Republica Moldova riscă să fie condamnată de CtEDO, ceea ce indubitabil va afecta imaginea Republicii Moldova pe plan internațional și va diminua bugetul de stat”. Este concluzia experților Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), care au analizat proiectul de modificare a Legii taxei de stat, inițiativă a unui grup de deputați.

Conform notei informative, „scopul inițiativei legislative este implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025 și a Planului de acțiunii pentru implementarea acesteia, precum și actualizarea taxelor de stat la nivelul economiei actuale, dar și pentru acoperirea serviciilor minime oferite de instituțiile publice”. Mai mult, pentru realizarea scopului, autorii mai propun:
– introducerea taxei de timbru în mărime de 200 lei, care constituie o sursă de venit suplimentară la bugetul instanțelor judecătorești;
– majorarea cuantumului taxei de stat, inclusiv eliminând plafonarea acesteia;
– excluderea unor acțiuni de la plata taxei de stat. De exemplu, a fost exclusă impunerea cu taxa de stat eliberarea către cetăţenii Republicii Moldova a paşapoartelor sau a documentelor înlocuitoare în schimbul celor pierdute; răscumpărarea bunurilor de stat de către persoanele fizice; eliberarea certificatului vizând dreptul la moştenirea pământului persoanelor fizice şi juridice etc.;
– introducerea unor taxe suplimentare pentru acțiunile procesuale efectuate în instanța de judecată;
– revizuirea regimului juridic al scutirilor de la plata taxei de stat și amânarea plății acesteia.

Conform opiniei CAPC, nu este clar, cel puțin din nota informativă, care sunt motivele reale ce au condiționat elaborarea unei noi Legi a taxei de stat. Experții au constatat că proiectul nu a fost supus consultărilor publice în modul stabilit de Legea privind transparenţa în procesul decizional. Acesta a fost înregistrat în Parlament pe data de 27.12.2022, iar pe data de 29.12.2022 a fost votat în lectura I, în lipsa avizărilor, consultărilor, expertizei corespunzătoare etc. De asemenea, lipsește o analiză a practicii CtEDO sub aspectul garantării accesului la justiție. Or, taxele judiciare pot ajuta la administrarea eficientă a actului de justiție, dar pot restricționa în același timp accesul la justiție.

„Adoptarea proiectului de lege în redacția actuală nu poate fi acceptată, acesta urmând a fi supus procesului redacțional în vederea coroborării cu cadrul legal existent, situației social-economice din Republica Moldova, precum și supus consultărilor publice și expertizei corespunzătoare”, au concluzionat experții.

Opinia integrală a CAPC poate fi consultată AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul Proiectului „Cetățenii vorbesc: promovarea reformei democratice în interesul cetățenilor din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova.