Funcționarii publici, managerii de instituții, reprezentanții societății civile din Cahul au fost instruiți cum să aplice corect Legea privind avertizorii de integritate

643

Peste 30 de funcționari publici, aleși locali, manageri de instituții, reprezentanți ai societății civile din municipiul Cahul au fost instruiți astăzi despre cadrul normativ și instituțional privind avertizorii de integritate, dar și cum să aplice corect Legea privind avertizorii de integritate, pentru a reduce riscurile de corupție. Instruirea a fost organizată de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) în cadrul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Președinta CAPC și formatoarea seminarului de instruire, Galina Bostan, le-a vorbit participanților despre conceptele fundamentale ale Legii privind avertizorii de integritate, cum ar fi dezvăluirea practicilor ilegale și modalitățile de dezvăluire, prezumția bunei-credințe, drepturile și obligațiile angajatorului și ale avertizorului de integritate. În context, Galina Bostan a menționat: „Este important să se facă diferența dintre avertizorul de integritate și „turnătorul” de altădată, care făcea denunțuri în interes personal și nu în interes public. Vă încurajez să nu așteptați ca lucrurile să se schimbe de la sine, ci să vă implicați, să sesizați conducerea sau instituțiile responsabile atunci când vedeți nereguli și fărădelegi. Este important de reținut: dezvăluirile nu trebuie făcute din răzbunare personală, dar cu bună credință”.

De asemenea, expertul CAPC și avocatul Radu Jigău a informat participanții despre înregistrarea și examinarea dezvăluirii practicilor ilegale, recunoașterea statutului de avertizor de integritate, rolul și competențele CNA în cazul dezvăluirilor practicilor ilegale, Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate. „Statutul de avertizor de integritate se obține doar dacă dezvăluirea a fost înregistrată în Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate. Pentru a fi înregistrată, o avertizare de integritate trebuie să întrunească toate cele patru condiții: „bună credință”, „angajat”, „practici ilegale” și „interes public”, a precizat Radu Jigău.

Un subiect separat al instruirii l-a constituit asigurarea protecției avertizorilor, inclusiv mecanismele de protecție a acestora. În mod special, s-a discutat despre procedura de protecție a avertizorului de integritate, obligațiile angajatorului, rolul și competențele Avocatului Poporului în protecția avertizorilor de integritate, sancționarea acțiunilor de răzbunare împotriva avertizorilor de integritate etc. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează legea, participanții au avut de soluționat mai multe spețe ce țin de avertizările de integritate, având posibilitatea de a adresa întrebări formatorilor.

Astfel de instruiri vor fi organizate și în alte raioane ale țării.