STUDIU PRIVIND EFICENŢA EXPERTIZEI PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE DIN PERSPECTIVA DREPTURILOR OMULUI

6

Studiul privind eficienţa expertizei legislaţiei din perspectiva drepturilor omului constituie o generalizare a activităţii Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei în acest domeniu, desfăşurată cu sprijinul Apărătorilor Drepturilor Civile din Suedia, în cadrul a trei proiecte consecutive, desfăşurate pe parcursul unui an şi jumătate: “Crearea instrumentelor pentru efectuarea expertizei legislaţiei din perspective drepturilor omului şi egalităţii gender”; „Expertiza vulnerabilităţii actelor normative prin prisma drepturilor omului” şi „Armonizarea legislaţiei la standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului”.