RAPORTUL ANTICORUPȚIE pentru anul 2022

170
Asociația Obştească „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei” (CAPC) a elaborat Raportul anticorupție pentru anul 2022, care prezintă principalele evoluții și noutăți din domeniul anticorupție care s-au produs în cursul anului 2022. Raportul conține o analiză retrospectivă a măsurilor anticorupție realizate în cele mai importante domenii, precum și restanțele și deficiențele identificate de experți, de massmedia și de organizațiile societății civile.
 
Acest raport a fost elaborat de CAPC în cadrul Proiectului „Core support to the CAPC”,
care se desfășoară cu suportul Suediei. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.