CAPC anunță concurs pentru angajarea a doi experți

4

 

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) va implementa proiectul ”Sporirea securității alimentare a consumatorilor”. În acest sens, va fi lansat Centrul de Asistență a Consumatorului din regiunea Centru (CAS Centru), care va acorda servicii consumatorilor referitor la securitatea alimentară.

Anunțăm concurs pentru selectarea a 2 experți în componența echipei de implementare a proiectului.

Funcțiile de bazăale experților vor consta în consilierea consumatorilor la „linia fierbinte” și/sau la sediul CAS Centru  privind:

 

 • drepturile consumatorilor;
 • standardele de siguranță (securitate) alimentară;
 • protecție împotriva riscului de a achiziționa produse alimentare necorespunzătoare, contrafăcute sau periculoase pentru viața și sănătatea consumatorilor;
 • adresarea reclamațiilor către agenții economici ce comercializează produse alimentare;
 • obligațiile agenților economici de a remedia sau înlocui gratuit, restitui contravaloarea produsului ori reducerea corespunzătoare a prețului, repararea prejudiciului cauzat de produsul  necorespunzător;
 • informațiile necesare a fi indicate pe eticheta produsele alimentare;
 • termenele și condițiile de păstrare a produsele alimentare;
 • practicile comerciale incorecte ce pot influența, constrînge, înșela consumatorul;
 • autoritățile/instituțiile publice competente în protecția drepturilor consumatorilor;
 • întocmirea reclamațiilor spre autoritatea/instituția publică de care ține specificul problemei;
 • prestarea altor servicii necesare implementării proiectului.

 

Platapentru serviciile prestate: conform bugetului proiectului și condițiilor contractelor încheiate cu experții.

Cerințe de ocupare

Educație:

 • Studii superioare universitare de licență în profilul jurisprudență, specialitatea drept (obligatoriu);
 • Participarea în cadrul programelor de instruire în domeniul drepturilor omului și drepturilor consumatorilor (seminare, conferințe, training-uri, cursuri on-line, stagii, etc.) – va constitui un avantaj;
 • Licența de avocat va constitui un avantaj.

Experiență:

 • Experiență relevantă de lucru de cel puțin doi ani în domeniul juridic (obligatoriu);
 • Experiență relevantă de lucru în domeniul protecției drepturilor consumatorilor;
 • Experiență relevantă de lucru în domeniul drepturilor omului – va constitui un avantaj;
 • Experiență relevantă de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale naționale sau internaționale (se acceptă și experiența de voluntariat) va constitui un avantaj.

Competențe și Abilități:

 • Abilități de utilizare a echipamentului de birou: computer, copiator, fax, etc.
 • Posedarea la nivel avansat a MS Office și internet;
 • Cunoașterea limbii Române la perfecție + cunoașterea bună a limbii Ruse (cunoașterea limbii Engleze va constitui un avantaj);
 • O bună cunoaștere a situației în domeniul drepturilor consumatorilor din Republica Moldova;
 • O bună cunoaștere a situației în domeniul drepturilor consumatorilor în Uniunea Europeană va constitui un avantaj;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Abilități de lucru în echipă și individual;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Deținerea permisului auto Categoria B va constitui un avantaj.

Cerințe și/sau condiții specifice;

 • O bună înțelegere a specificului activității în cadrul unei organizații neguvernamentale;
 • Respectarea valorilor și principiilor universale ale drepturilor omului;
 • Neafiliere politică;
 • Integritate și discreție profesională;
 • Persoană dinamică și cu inițiativă;
 • Flexibilitate, mobilitate, activism.

Data estimatăa încheierii contractelor de prestări servicii: 1 septembrie 2014

Perioada estimativă de activitate: 1 an.

Lista documentelornecesare a fi prezentate de către candidați:

 1. Curriculum Vitae actualizat;
 2. Scrisoare de motivare;
 3. Indicați în scrisoarea de motivare numele, funcția și datele de contact a cel puțin două persoane de referință (foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele Dvs. etc.) care vor putea oferi recomandări în susținerea candidaturii Dvs.

Dosarul de Aplicaretrebuie completat în limba română și expediat prin email la adresa contact@capc.md.

Data limităpentru depunerea dosarelor candidaților: 17 august 2014.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Evaluarea dosarelor se va efectua în 2 etape: la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele și condițiile stipulate mai sus. Cea de-a doua etapă va consta în intervievarea persoanelor pre-selectate. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.