Fii parte din echipa de expertiză a coruptibilității proiectelor legislative

321

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) invită doritorii să participe la sesiunea de instruire privind efectuarea expertizei coruptibilității și vulnerabilității proiectelor de acte normative.

Locație: Chișinău/Moldova

Proiect: „Core support to the CAP””, implementat de CAPC, cu sprijinul Suediei.

Data de începere: Octombrie 2023

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC) este o organizație neguvernamentală, fondată în 2000. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente inovatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

Obiectiv

Persoanele interesate urmează să participe la sesiunea de instruire privind efectuarea expertizei coruptibilității și vulnerabilității proiectelor de acte normative. Instruirea se va desfășura în baza Metodologiei, elaborată de CAPC. Persoanele instruite vor învăța cum să întocmească rapoarte de expertize în care vor: a) identifica elementele de coruptibilitate și de vulnerabilitate în proiectele actelor normative; b) elabora recomandări pentru excluderea sau diminuarea efectelor negative ale elementelor de coruptibilitate și de vulnerabilitate; c) informa autorii și publicul larg cu privire la elementele de coruptibilitate și vulnerabilitate identificate în proiecte. Rapoartele vor fi elaborate în șabloane (e-template) electronice, dezvoltate de către CAPC.

Cerințe față de aplicanți

  • Studii: superioare (licența în drept);
  • Licența pentru exercitarea profesiei de avocat (va constitui un avantaj)
  • Experiență de lucru de minim 5 ani în autorități publice, organizații non-guvernamentale sau internaționale;
  • Cunoștințe în domeniul prevenirii și combaterea corupției;
  • Cunoașterea limbilor română și rusă;

Dosarul de aplicare va include:

  • CV-ul persoanei

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a CV-ului este 13 octombrie 2023, ora 17:00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic, la adresa capc.office.contact@gmail.com, cu mențiunea „Instruiri privind efectuarea expertizei coruptibilității și vulnerabilității proiectelor de acte normative”. 

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Informații suplimentare puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Core support to the CAP”, implementat de CAPC, cu sprijinul Suediei.