Solicitare de ofertă expert pentru elaborarea a două Studii (intermediar semestrial și final anual) privind alocarea ajutoarelor sociale de către APL în 3 regiuni ale Republicii Moldova: Sud (UTAG), Centru și Nord

5

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” anunță concurs pentru contractarea a doi experți pentru elaborarea a două Studii (intermediar semestrial și final anual) privind alocarea ajutoarelor sociale de către APL în 3 regiuni ale Republicii Moldova: Sud (UTAG), Centru și Nord.

Studiile vor fi elaborate în cadrul proiectului ”Ajutorul social în Republica Moldova: între eficacitate și integritate”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Reprezentanței Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova din resursele oferite de Uniunea Europeană și Ministerul Federal de Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei.

Termen și condiții de colaborare: experții  selectați, în colaborare, vor elabora Studiul intermediar (semestrial) și Studiul final (anual) privind alocarea ajutoarelor sociale de către APL în 3 regiuni ale Republicii Moldova: Sud (UTAG), Centru și Nord ; studiile vor fi elaborate în baza  Metodologiei de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL și a datelor statistice furnizate de șablonul electronic de monitorizare a alocării ajutoarelor sociale de către APL;

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

1.Studii juridice sau economice sau în domeniul administrării publice

2.Experiență în domeniul social sau monitorizarea domeniului social

3.Experiență de lucru în cadrul autorităților publice centrale și/sau locale va constitui un avantaj

4.Cunoaștere excelentă a limbii române și ruse

 

Candidatul urmează să expedieze CV-ul în limba română la adresa electronică  contact@capc.md

 

Termen limită de aplicare: 12 august 2020

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 022 23 83 84 sau la adresa de e-mail: contact@capc.md