TERMEN EXTINS: Concurs pentru contractarea unei companii locale specializate în servicii de dezvoltare software

1697

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției extinde termenul de aplicare la concursul pentru contractarea unei companii locale specializate în servicii de dezvoltare software în cadrul proiectului „Creșterea gradului de conștientizare a publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale care vizează consolidarea statului de drept și combaterea corupției”.

Organizația contractantă:

AO „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC)

IDNO:

1014620007902

Adresa:

mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, nr. 98

Adresa de email:

capc.office.contact@gmail.com

Tip de contract:

Contract prestări servicii

Data de începere:

Mai 2023

Durata contractului:

Mai – noiembrie 2023

 1. Despre organizație

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) anunță concurs de participare la procedura de tender, cu privire la contractarea unei companii locale, specializate în servicii de dezvoltare software, destinate dezvoltării noilor funcționalități/module pentru platforma digitală de monitorizare a banilor publici OpenMoney.

2. Despre Proiect

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC), cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Proiectul își propune să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor, în special la nivel local, în prevenirea și lupta împotriva corupției, asupra daunelor corupției și asupra modalităților de combatere a corupției prin implementarea de soluții inovatoare digitale pentru prevenirea corupției și creșterea integrității în sectoarele relevante cu risc ridicat, în conformitate cu Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru 2017-2023, cu planurile locale de acțiune anticorupție și cu planurile sectoriale de acțiune în educație, sectoarele sănătății, agroalimentare și achiziții publice.

3. Obiectiv

În acest scop proiectul își propune elaborarea unor noi funcționalități/module pentru platforma digitală de monitorizare a banilor publici „OpenMoney.md”.

www.OpenMoney.md este o platforma/aplicație web, care utilizează date deschise pentru a arăta conexiunile dintre contractele de achiziții publice și beneficiarii finali, fie că e vorba de instituții publice, companii de stat, private sau persoane.

Versiunea actuală a platformei și-a arătat eficiența, demonstrând că este un instrument util și necesar pentru un grup larg de utilizatori: jurnaliști, autorități, activiști ai societății civile, oameni de afaceri, anchetatori și orice persoană interesată de acest subiect.

Scopul platformei este de a identifica practicile corupte, licitațiile trucate, companiile fictive și proprietarii acestora, pentru a asigura transparența și pentru a ajuta la stabilirea unor practici mai bune în guvernare și administrare publică.

Având în vedere necesitățile continue de asigurare a transparenței în procesul achizițiilor publice și înțelegând potențialul soluțiilor digitale ca instrument de prevenire a corupției, versiunea actualizată a platformei digitale de monitorizare a banilor publici OpenMoney, urmează a fi completată cu un șir de funcționalități noi, divizate în module, după cum urmează:
1. Modulul „Feedback-ul (evaluarea) cetățenilor referitor la serviciile publice”;
2. Modulul „Pașaportul Localității”;
3. Modulul „Integritatea Persoanei Publice”;
4. Modulul „Distribuirea Subvențiilor Agricole”.

Noile modulele urmează a fi integrate pe deplin în arhitectura curentă a platformei OpenMoney.md, luând în considerare volumul complex de date, compatibilitatea limbajului de programare și a sistemului de gestiune a bazelor  de date.

Ofertantul trebuie să se conformeze cu cerințele tehnice către sisteme informatice impuse de Standardul Republicii Moldova SMV ISO/CEI 27002:2015 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cod de bună practică pentru managementul securității informației.

În special, la dezvoltarea sistemului, Dezvoltatorul va implementa cerințele prevăzute de   Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010, Hotărârea Guvernului nr. 811 din 29.10.2015, Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.03.2017 și Legii 133 din 08.07.2011, Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Monitorul Oficial Nr. 254-256 din 24.12.2010.

În vederea recepționării Termenilor de Referință (ToR) și  adresării unor eventuale întrebări, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: capc.office.contact@gmail.com, indicând titlul anunțului.

4.   Cerințe obligatorii privind experiența și profilul Ofertantului

La procedura de licitație pot participa companii rezidente din Republica Moldova specializate in furnizarea de servicii IT, cu o experiența de lucru de minim cinci ani.

Ofertantul trebuie să prezinte documente justificative care atestă implicarea în proiecte similare, inclusiv proiecte de conținut online/soluții digitale/platforme WEB, pentru instituții publice sau organizații/companii naționale și internaționale.

5. Companiile interesate trebuie să depună următorul set de documente: 

 • oferta tehnică (într-un plic separat sigilat), care conține:
 • descrierea detaliată a companiei (experiență, portofoliul proiectelor realizate, resurse umane, capacități manageriale și tehnice);
 • copiile actelor de înregistrare;
 • certificat confirmativ privind lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Serviciul Fiscal al Republicii Moldova;
 • copie a celui mai recent raport financiar;
 • referințe ale beneficiarilor întreprinderii pentru ultimii trei ani, care dovedesc experiența în proiecte similare, (inclusiv date de contact, link-uri de accesare);
 • CV-urile personalului cheie implicate în proiect;
 • documente care dovedesc experiența companiei în integrarea soluțiilor digitale cu Platforma guvernamentală de interoperabilitate MConnect;
 • rechizitele bancare ale companiei, inclusiv numele băncii, codul IBAN în MDL;
 • oferta tehnică detaliată, inclusiv planul, durata și etapele de implementare a proiectului;
 • oferta financiară separată pentru fiecare LOT/livrabil, exprimat în lei.

LOT Nr. 1 se consideră Modulul „Pașaportul Localității” și Modulul Recenzii și feedback

LOT Nr. 2  se consideră Modulul „Integritatea Persoanei Publice”

LOT Nr. 3  se consideră Modulul „Distribuirea Subvențiilor Agricole”

6. Oferta financiară se va depune în plic sigilat și separat de celelalte documente.

Evaluarea ofertelor se va efectua în baza raportului de 70% pentru oferta tehnică detaliată, inclusiv experiența și portofoliul companiei, personalul cheie implicat în proiect și capacitatea de a livra produsele conform cerințelor stabilite în (ToR) și 30% pentru oferta financiară.

7. Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a ofertei de aplicare este 15 mai 2023, ora 12.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format fizic (imprimat) la sediul Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, str. Sfatul Țării 27, oficiul 013.

Numai companiile selectate vor fi contactate.

Informații suplimentare puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.