Comunicat de presă la proiectul legii pentru modificarea și completarea Legii nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător

6

În expertiză Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției a arătat că proiectul legii:

  • nu corespunde scopurilor declarate în nota de fundamentare;
  • conține reglementări restrictive pentru activitățile de comerț cu amănuntul, deși deja există o limitare sub formă de venit mediu de pînă la 25.000 MDL pe lună / 300.000 MDL pe an;
  • permite pentru patenta de familie domenii de activitate suficient de profitabile, care pot fi incluse în categoria de activități pentru forma organizatorico-juridică de întreprindere individuală sau societate cu răspundere limitată, sau cel puțin să fie lăsate așa cum sunt în prezent sub formă de patentă individuală,
  • declară interesul de a proteja crescătoriile de flori locale, însă prin reglementările distincte oferă posibilitatea de a practica fie comercializarea, fie creșterea și comercializarea florilor.

Proiectul urmează a fi definitivat, în special în partea ce ține de stabilirea scopurilor pe care le urmărește, care sunt diferite de cele declarate.