EN Funcționarii sunt precum carțile dintr-o biblioteca: cu cât sunt plasați mai sus, cu atât sunt mai nefolositori.
A. Karr

Politicienii noștri au învățat să mintă, fără să spună minciuni. Că doar la urmă să descoperi ca “adevărurile” lor, luate toate împreună, alcătuiesc o mare Minciună.
Nicolae Dabja

Nimic nu este mai respingator pentru o democratie decat inchiderea unei persoane sau incarcerarea ei din motiv ca nu este populara. In aceasta consta adevarata testare a civilizatiei.
Winston Churchill

Prin democraţie înţeleg că ea îi conferă celui mai slab dintre noi aceleaşi şanse ca şi celui mai puternic.
Mahatma Gandhi

Democrație si astfel, neputând face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a făcut ca tot ceea ce este tare sa fie just.
Blaise Pascal

Democrație înseamnă cineva care vrea sa înalte poporul pe umerii săi, nu cineva care vrea sa se înalte el pe umerii poporului.
Nicolae Iorga

De regula, peste democrațiile infantile, pe lângă plaga sărăciei si corupției, mai vine si ciuma naționalismului.
Valeriu Butulesc

Prima News Page 12

News

Interese la Ialoveni

La ședința Con­si­li­u­lui Oră­șe­nesc Ialo­veni din 14 apri­lie 2016, con­si­li­e­rii PD și PL au votat împo­triva unei pro­pu­neri de a ame­naja un teren din cen­trul ora­șu­lui Ialo­veni, ampla­sat într-un sens gira­to­riu de pe str. Ale­xan­dru cel Bun din loca­li­tate. Deci­zia a nemul­țu­mit con­du­ce­rea Pri­mă­riei, care a venit cu acu­za­ții în adresa con­si­li­e­ru­lui Oleg Cara­cu­ian, fiul fos­tu­lui pri­mar al loca­li­tă­ții, Ghe­or­ghe Cara­cu­ian. „În loc ca pe acest teren să avem ceva sim­bo­lic, cu o anu­mită sem­ni­fi­ca­ție pen­tru ialo­ve­neni, o carte de vizită a ora­șu­lui, avem în rea­li­tate o rugină de afișă a fir­mei lui Oleg Cara­cu­ian”, se spune într-un mesaj al con­du­ce­rii Pri­mă­riei Ialo­veni.

Posibile conflicte de interese în cadrul Primăriei Bălți

Viceprimarul orașului Bălți, Lilia Sava, este bănuită de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat (OTC) Bălți că s-ar afla în situație de conflict de interese, întrucât este responsabilă de domeniile învățământ, tineret și sport, iar șefa Direcției Învățământ i-ar veni drept fiică vitregă. OTC, prin semnătura șefului Octavian Mahu, a expediat o sesizare la Comisia Națională de Integritate (CNI) cu solicitarea să examineze această situație. Mahu, care este fost primar al orașului Bălți, a explicat în document că Lilia Sava se află în mariaj civil cu tatăl șefei Direcției de Învățământ, Tatiana Dubițcaia, iar ultima, la rândul său, o are în subordine pe sora sa, Nadejda Oprea, care este șefa unei grădinițe din oraș. 


Promisiuni neonorate pe axa CNI-Fiscservinform

La finele anu­lui tre­cut, Între­prin­de­rea de Stat (ÎS) „Fisc­ser­vin­form”, cea care a obți­nut, în urma unei lici­ta­ții, drep­tul de a digi­ta­liza și plasa pe site-ul Comi­siei Națio­nale de Inte­gri­tate (CNI) decla­ra­ți­ile cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tate ale func­țio­na­ri­lor pro­mi­tea, printr-un comu­ni­cat de presă, să reme­dieze „omi­siu­nile teh­nice admise la pla­sa­rea decla­ra­ți­i­lor”, dar și să le pla­seze, pe toate, inte­gral, până la finele anu­lui tre­cut. Pro­mi­siu­nea însă nu a fost ono­rată. Astăzi, deși ne aflăm în luna apri­lie 2016, de pe site-ul CNI lip­sesc mai multe decla­ra­ții ale unor func­țio­nari impor­tanți, iar unele erori din decla­ra­ții încă per­sistă. Cele două insti­tu­ții de stat res­pon­sa­bile, CNI și Fisc­ser­vin­form, își pasează, reci­proc vina pen­tru situ­a­ția cre­ată, dar pro­mit, încă o dată, că omi­siu­nile vor dis­pă­rea în urmă­toa­rele săp­tămâni.

Conflictul de interese din Bleșteni rămîne nesancționat

Primarul comunei Bleșteni din raionul Edineț, Liviu Belitei, care și-a angajat sora în funcția de director al Centrului comunitar pentru persoane în etate, va scăpa de sancțiunea pentru admiterea unui conflict de interese, deoarece Comisia Națională de Integritate (CNI) a clasat cauza. Liviu Belitei a anunțat CNI cu o întârziere de un an despre faptul că sora sa conduce o instituție subordonată Primăriei. Comisia a constatat existența conflictului de interese, dar a clasat cazul.

MÄ‚SURILE RESTAURATIVE ÎN CAUZELE DE CORUPÈšIE STUDIATE DE AGENÈšII PUBLICI

Chișinău, 23 martie, 2016. Aproape 100 de judecători, procurori, ofițeri de urmărire penală și avocați au fost instruiți în domeniul aplicării instrumentelor restaurative în cazurile de corupție. Cursurile au fost implementate de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției în cooperare cu Institutul Național al Justiției, având suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Conflicte de interese soluționate prin divorț: o inițiativă legislativă le-ar putea pune capăt

Primarul comunei Chițcanii Vechi din raionul Telenești, despre care Moldova Curată a scris acum trei ani, continuă să muncească în primărie împreună cu fosta soție, de care a divorțat pentru a soluționa conflictul de interese. Soția sa este perceptor fiscal. Chiar și așa, primarul afirmă că perceptorul fiscal nu are relație de subordonare cu primarul. Pentru că acesta nu este singurul caz în care unele cupluri au decis să divorțeze ca să soluționeze conflictul de interese, experții anticorupție spun că ar fi necesare modificări la legislație, astfel ca noțiunea de „persoane apropiate” să se refere și la foștii soți.

Primarul care a vândut un teren public nepotului său a fost condamnat penal și ar putea rămîne fără mandat

Primarul satului Racovăț, raionul Soroca, Mihail Mitrofan, despre care Moldova Curată a scris că a vândut, prin licitație, un teren cu o suprafață de 20 de hectare nepotului său, aflându-se în conflict de interese, a fost condamnat de Judecătoria Soroca la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciuși fals în acte publice. Anunțul vine de la Procuratura Generală, care susține că între timp s-au descoperit și alte încălcări de lege la încheierea acelei tranzacții.

Socru și ginere la Primăria din Bârnova

Primarul satului Bârnova din raionul Ocnița activează într-o instituție cu ginerele său, care este secretar al consiliului local. Deși experții anticorupție afirmă că ambii încalcă regimul juridic al conflictului de interese, socrul fiind persoană cu funcție de demnitate publică, iar ginerele - funcționar public, alesul local respinge aceste argumente. Valeriu Scutelnic motivează că atunci când a fost angajat la primărie, secretarul consiliului nu îi era ginere. Pentru comparație, în România, un primar aflat într-o situație similară, a ajuns să fie condamnat.

Două cauze pierdute în instanță. Soția primarului de la Vadul lui Vodă ar putea rămîne fără un teren luat în arendă

Primarul orașului Vadul lui Vodă din componența municipiului Chișinău, Iurie Onofriiciuc, ar putea fi determinat de executorii judecătorești să anuleze un contract de arendă a unui teren, pe care l-a încheiat cu soția sa. Primarul a pierdut procesul și la Curtea de Apel referitor la anularea actului administrativ, dar, în prima instanță, și procesul cu CNI, care a constatat că alesul local s-a aflat în conflict de interese. 

De la înființarea primăriei fratele e primar, iar sora contabilă-șefă. Conflict de interese ori discriminare?

Primăria Bogzești este una din cele mai mici în raionul Telenești și are o populație de circa 670 de locuitori. Satul a fost atestat documentar la 1434, a avut doi deputați în Sfatul Èšării, care au votat Unirea la 27 martie 1918. Mulți ani Bogzeștii s-au aflat în componența altor primării. Din 2003 satul are primăria sa. Tot de atunci mandatul de primar îl exercită Vasile Ozun, iar sora sa, Aurelia Sclifos, este contabilă-șefă.

Acasă soț și soție, la primărie angajator și angajată

Iurie Buga, primarul comunei Miclești din raionul Criuleni, continuă să lucreze cu soția sa, care este contabilă la primărie. Deși membrii Comisiei Naționale de Integritate (CNI) au examinat acest caz cu doi ani în urmă și au clasat cauza, totuși experții anticorupție spun că la mijloc ar putea fi un conflict de interese, deoarece primarul este autoritatea în subordinea căruia se află angajații primăriei.

Grigore Filimon: Vrem un lucru: să ne lase să lucrăm în pace

Grigore Filimon a fost ales primar al comunei Ghetlova în iunie 2015. La acel moment, soția sa, Valentina,  exercita, din august 1995, funcția de secretară a Consiliului Comunal. Astfel, chiar din start, primarul Grigore Filimon s-a pomenit în conflict de interese generat de activitatea sa împreună cu soția în aceeași instituție. Or, Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, în art. 39 alin. (1), prescrie că secretarul își îndeplinește atribuțiile de bază sub autoritatea primarului, fapt ce presupune că primarul va lua decizii sau va participa la luarea deciziilor în privința soției sale, lucru inadmisibil pornind de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese. În atare condiții, în conformitate cu art. 9 din Legea cu privire la conflictul de interese, primarul era obligat să informeze imediat, dar nu mai târziu de 3 zile de la data constatării, Comisia Națională de Integritate (CNI) despre situația creată. Dl Filimon a făcut acest lucru doar peste 10 luni. Între timp însă primarul a emis mai multe dispoziții, inclusiv cu caracter financiar,în care este vizată și soția sa.