Comunicat de presă la proiectul Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

3

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a
efectuat expertiza coruptibilității proiectului de Lege privind
sistemul de salarizare a funcționarilor publici.

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei.

Potrivit notei
informative, proiectul de lege, are drept scop înlăturarea deficiențelor
existente în sistemul de salarizare, prin instituirea unui nou sistem de
salarizare a funcționarilor publici, motivant, echitabil și coerent, flexibil,
clar și transparent bazat pe performanța profesională care va stimula și
menține în serviciul public specialiști cu calificare și responsabilitate înalt,
asigurînd acestora condiții materiale necesare pentru exercitarea eficientă a
atribuțiilor, atragerii și menținerii tinerilor specialiști în serviciul
public, consolidării potențialului și ridicării profesionalismului
funcționarilor publici prin recompensarea adecvată a performanțelor
profesionale individuale.  

 În raportul de expertiză au fost enunțate următoarele
constatări privitoare la coruptibilitatea actului legislativ:

 • argumentarea insuficientă pentru scopurile proiectului;
 • proiectul de lege este insuficient fundamentat din punct de vedere
  economico-financiar;
 • prevederile din proiect urmează a fi coordonate cu normele tehnicii
  legislative, iar unele formulări din proiect nu corespund exigentelor
  Legii privind actele legislative;
 • autorii proiectului, contrar prevederilor Legii privind actele
  legislative și Regulamentului Parlamentului, nu au prezentat lista actelor
  legislative/normative care sînt necesare a fi adoptate;
 • proiectul legii instituie norme discriminatorii cu privire la funcționarii
  publici (debutanți și cei cu experiență și vechime în muncă); între
  funcționarii publici și alți angajați ai sferei bugetare; între
  funcționarii publici de conducere de nivel superior (pentru care sunt
  stabilite 5 trepte de salarizare) și celelalte categorii de funcționari
  publici (pentru care sunt stabilite 9 trepte de salarizare) ș.a ceea ce
  aduce atingere art.16, art.43 și art.54 din Constituție;
 • proiectul legii conține norme concurente cu prevederile Legii
  nr.355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;
 • proiectul legii conține norme conflictuale raportate la reglementările
  Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
  public;
 • proiectul conține norme ce atentează la principiul neretroactivității
  legii, consacrat expres în art.22 din Constituție.

În concluzie, în raportul
de expertiză s-a arătat, că adoptarea sau neadoptarea proiectului de Lege cu
privire la ajutorul de stat constituie opțiunea politică a Parlamentului, înscriindu-se
în dreptul discreționar al legiuitorului de a decide asupra felului în care
urmează a fi soluționate problemele sociale în Republica Moldova.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.