MÄ‚SURILE RESTAURATIVE ÎN CAUZELE DE CORUPÈšIE STUDIATE DE AGENÈšII PUBLICI

7

Chișinău, 23 martie, 2016. Aproape 100 de judecători, procurori,
ofițeri de urmărire penală și avocați au fost instrui
ți în domeniul aplicării instrumentelor restaurative în cazurile de corupție. Cursurile au fost implementate de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției în cooperare cu
Institutul Na
țional al Justiției, având suportul financiar al Fundației Soros-Moldova.

Èšinând cont de
faptul că practicile din Republica Moldova demonstrează o pondere neesențială a cauzelor
pe infracțiuni de corupție, în cadrul
cărora sunt înaintate pretenții, acestea fiind doar de natură
materială, s-a considerat oportună instruirea suplimentară a agenților publici în
domeniul reglementat de Convenția civilă a Consiliului Europei
privind corupția.

Astfel, pe parcursul anului 2015, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, cu suportul
practicienilor din domeniu, a elaborat un Curriculum de instruireprivind subiectul măsurilor restaurative în cauzele de corupție și
a asigurat testarea acestuia în cadrul a cinci runde de instruire. La cursurile
de instruire au participat peste 30 de judecători din judecătorii și curțile
de apel, 20 de procurori și
circa 40 de ofițeri de urmărire penală,
avocați și reprezentanți ai Comisiei Naționale de Integritate. În calitate de formatori
au fost invitați practicieni în
domeniu, care fac parte și
din corpul formatorilor Institutului Național al Justiției. Acest fapt va contribui la susținerea în continuare a activităților de instruire în acest domeniu. Pentru
asigurarea durabilității, CAPC va prezenta
Curriculumul de instruire Institutului Național al Justiției pentru a fi integrat în programele de formare
continuă a audienților Institutului.

O
componentă importantă a cursurilor de instruire a vizat subiectul aplicării
măsurilor de siguranță în cadrul procesului penal: confiscarea specială și confiscarea extinsă. În condițiile în care Republica Moldova nu are o experiență consistentă în acest
domeniu, sesiunea respectivă a fost susținută de un expert
redutabil, Camelia Bogdan, judecător la
Curtea de Apel Bucure
ști, România. Magistratul a asigurat transferul de bune
practici în domeniu către exponenții sectorului justiției din Republica Moldova.
Experiența României demonstrează că și în condițiile unor
prezumții constituționale privind caracterul licit al dobândirii averilor, este
posibil de a reglementa și a aplica eficient instrumentul confiscării
administrative a averilor nejustificate.

Totodată,
experții CAPC au prezentat un proiect de
lege ce a derivat din studiul legisla
ției naționale privind compatibilitatea acesteia cu
Conven
ția civilă a Consiliului Europei privind corupția, elaborat în anul 2014. Constatările
Studiului au arătat că legislația națională, în mare parte, este compatibilă cu
standardele impuse de Convenție, dar există un șir de incoerențe care, aparent,
împiedică aplicarea instrumentelor Convenției. Proiectul de lege
porpus vine să elimine aceste neajunsuri și să contribuie la impulsionarea
procesului de aplicare a măsurilor restaurative în cauzele de corupție.

Proiectul
de lege urmărește remedierea cadrului legislativ în favoarea
persoanelor care au suferit prejudicii rezultând dintr-un act de corupție, pentru a le permite
să-și apere drepturile și interesele garantate prin tratatele internaționale la care Republica
Moldova face parte, inclusiv posibilitatea de a obține despăgubiri. Proiectul
legii va fi remis autorităților publice responsabile de administrarea
domeniului respectiv în vederea promovării acestuia în regimul procesului
legislativ obișnuit.

Centrul
de Analiză și Prevenire a Corupției a implementat proiectul „Promovarea
măsurilor restaurative în cauzele de corup
ție” în perioada 2015-2016, cu suportul Programului
Buna Guvernare a Fundației Soros Moldova.

Pentru mai multe informații, contactați: Lilia Ionița, coordonator de
proiect, adresa de e-mail: contact@capc.md, sau la numerele de telefon: 022 23
83 84.