Experții CAPC recomandă îmbunătățirea proiectului de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului

209
sursa: mamaplus.md
Sursa: mamaplus.md

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției au analizat proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului, înaintat ca inițiativă legislativă de un grup de deputați.

Scopul proiectului de lege este de a reglementa crearea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copilului cu vârsta până la 3 ani, prin determinarea cerințelor, sarcinilor și responsabilităților prestatorilor de servicii alternative de îngrijire a copilului, modului de organizare și desfășurare a acestora, tipurile serviciilor alternative de îngrijire a copilului, precum și supravegherea și protecția beneficiarilor acestor servicii.

Analizând normele elaborate, s-a constatat că prin proiect se propune aprobarea cadrului normativ de reglementare a serviciilor alternative de îngrijire a copiilor, prin instituirea a trei tipuri de servicii de îngrijire a copilului pentru salariații care au copii mai mici de trei ani, după cum urmează:

  • servicii de îngrijire a copilului, organizate de angajator la locul de muncă;
  • servicii de îngrijire individualizată a copilului;
  • servicii de îngrijire a copilului de tip familial.

Experții CAPC susțin că proiectul de lege propus este în concordanță cu principalele instrumente juridice internaționale în materie de protecție a drepturilor copilului și poate aduce multiple beneficii, atât de ordin personal, cât şi societal. „Aceste servicii pot contribui la dezvoltarea și bunăstarea copiilor mici, să permită participarea părinților la muncă remunerată și să contribuie totodată la îmbunătățirea climatului socio-economic al statului. Totodată, considerăm că proiectul necesită a fi perfecționat în vederea prevenirii interpretărilor eronate a prevederilor acestuia și excluderii unor termeni care pot genera potențiale riscuri de corupție”, se arată în opinia CAPC.

Astfel, experții au venit cu mai multe recomandări, cum ar fi: specificarea că serviciile alternative de îngrijire a copiilor sunt serviciile prestate de persoane fizice sau juridice certificate/autorizate, deținătoare de acte ce atestă dreptul la desfășurarea acestor servicii; stabilirea clară a criteriilor și modalitatea de selectare a persoanelor ce vor presta servicii alternative de îngrijire; indicarea expres a subiecților ce cad sub incidența legii cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului etc.

Analiza CAPC și recomandările experților asupra proiectului de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului pot fi accesate AICI.

Opinia a fost elaborată în cadrul proiectului „Core support to the CAPC”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA).