CAPC a expediat Parlamentului opinia sa referitor la proiectul de Lege cu privire la serviciile publice

147

Cancelaria de Stat a elaborat proiectul de Lege cu privire la serviciile publice (proiectul Lege nr.304 din 07.09.2021). Scopul acestuia constă în crearea cadrului juridic pentru sistemul de prestare a serviciilor publice, asigurând accesibilitatea, calitatea și eficiența lor și include următoarele prevederi:

  • reglementarea atribuțiilor autorităților responsabile de promovarea politicilor în domeniul prestării serviciilor publice;
  • modalitatea de înființare și desființare, înregistrarea de stat a serviciilor publice, cerințe generale pentru elaborarea și aprobarea regulamentelor de prestare a serviciilor publice;
  • modalitatea și formele de prestare a serviciilor publice, suspendarea și refuzul prestării serviciului public;
  • drepturile și obligațiile prestatorilor și beneficiarilor de servicii publice;
  • principiile și competențele de monitorizare a calității serviciilor publice prestate și exercitarea controlului.

Autorii susțin că, prin adoptarea Legii cu privire la serviciile publice, modernizarea acestui domeniu important va deveni una dintre prioritățile de bază ale statului. În opinia autorilor, viitoarea lege va genera о regândire și transformare a modalității și formei de prestare a serviciilor publice, cu accent pe prestarea serviciilor publice în format electronic.

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției au examinat proiectul de Lege și au depistat un șir de neclarități cu privire la normele juridice în domeniul serviciilor publice, lipsă de claritate în definirea noțiunilor de bază aferente acestui domeniu, absența unei abordări unificate a reglementării acestei sfere și absența normelor juridice primare, care ar stipula reguli de comportament ale beneficiarilor și prestatorilor de servicii publice, precum și drepturile și obligațiile acestora.

Pentru a asigura normelor juridice o înțelegere mai bună și o aplicare corectă este esențial ca redactarea actelor normative să fie una de calitate. Actele normative adoptate de către autoritățile competente trebuie să fie redactate în mod inteligibil și unitar în conformitate cu principiile uniforme de prezentare și de tehnică legislativă, astfel încît cetățenii și operatorii economici să-și poată cunoaște drepturile și obligațiile, iar instanțele judecătorești să poată asigura respectarea lor.

„De asemenea, o atenție sporită trebuie acordată încadrării normelor din proiect în sistemul juridic existent, care reglementează prestarea serviciilor publice, pentru a exclude orice contradicție, neclaritate și confuzii juridice. În plus, trebuie verificată unitatea terminologică în raport cu conținutul propriu-zis al actului. Cu alte cuvinte, nu trebuie să existe contradicții în cuprinsul actului”, se arată în opinia CAPC.

În consecință, experții CAPC consideră necesar revizuirea textului proiectului de lege din punct de vedere conceptual și al tehnicii legislative pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate.

Opinia detaliată poate fi accesată AICI.