„Singurul efect urmărit pare a fi substituirea unor persoane cu altele”. Opinia CAPC asupra proiectului de Lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor

28

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) nu susține proiectul de Lege privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor. Similar proiectelor anterioare – proiectul de Lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție și proiectul de Lege privind evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, acesta, în speță, pare a fi conjunctural. „Singurul efect urmărit pare a fi substituirea, în funcții importante, a unor persoane cu altele. În acest sens de idei, reiterăm că, potrivit Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisiei de la Veneția), modificările legislative nu trebuie să fie ad hominem, altfel spus – ele nu trebuie să urmărească substituirea titularilor de funcții specifice sub pretextul reformei instituționale”, susțin autorii opiniei.

Aceștia au analizat cele mai importante aspecte problematice, cum ar fi:
– proiectul nu este suficient de fundamentat;
– proiectul suscită probleme de neconformitate din perspectiva standardelor internaționale;
– proiectul suscită probleme de neconstituționalitate;
– proiectul nu răspunde recomandărilor Comisiei de la Veneția.

Principalele constatări și recomandări expuse în opinie sunt:
„- Proiectul ar trebui să garanteze că opoziția parlamentară va obține numirea reprezentantului său în componența comisiilor de evaluare – potrivit art. 6 alin. (2) din Proiect, candidatul propus de opoziție poate fi respins dacă nu întrunește cerințele prevăzute la art. 7 alin. (1). Printre acestea, la lit. b), se regăsește reputația ireproșabilă – noțiune nedefinită și interpretabilă.
– Proiectul ar trebui să garanteze că concluziile comisiilor de evaluare nu pot contrazice hotărâri definitive – în opinia noastră, această recomandare ar trebui să fie aplicată nu numai în raport cu hotărârile judecătorești, așa cum prevede art. 11 alin. (6) din Proiect, dar și în raport cu cele emise de către alte autorități competente.
– Proiectul ar trebui să garanteze că comisiile de evaluare nu pot examina infracțiuni prezumate ca infracțiuni, în mod normal, prescrise.
– Proiectul ar trebui să garanteze că comisiile de evaluare nu pot aplica reguli inexistente la momentul comiterii infracțiunilor.
– Proiectul ar trebui să garanteze că criteriul „dubiilor serioase” nu se va aplica decât în cadrul comisiilor de evaluare. CSM și CSP trebuie să se ghideze de un criteriu mult mai ridicat al probațiunii.
– Proiectul ar trebui să garanteze că judecătorii și procurorii în cauză au o șansă reală de a respinge prezumțiile legate de bogăția inexplicabilă și de a valorifica în apărare „dovezile inaccesibile” sau „buna-credință”.
– Pragurile stabilite privind calificarea bogăției inexplicabile, donațiilor nedeclarate sau restanțelor fiscale ar trebui revizuite cu atenție în lumina contextului specific al Republicii Moldova.
– Proiectul ar trebui să definească categoriile de informații care nu pot fi solicitate de către comisiile de evaluare sau care pot fi solicitate doar în anumite cazuri și ca urmare a unei anumite proceduri, prevăzând și un control judiciar în cazul unui litigiu.
– Rapoartele comisiilor de evaluare nu ar trebui să fie făcut publice până la adoptarea unei decizii de către CSM/CSP sau de către organul judiciar.
– Judecătorii și procurorii în cauză ar trebui să poată solicita și, de regulă, să obțină o audiere cu ușile închise.
– CSJ ar trebui să poată lua o decizie definitivă într-o cauză privind eliberarea din funcție a unui judecător sau a unui procuror și nu numai să trimită cauza către CSM/CSP sau comisiile de evaluare.
– O interdicție îndelungată de la exercitarea profesiilor juridice, ca consecință suplimentară a concedierii urmare a raportului negativ, este disproporționată și ar trebui reconsiderată”.

Opinia CAPC a fost elaborată în cadrul Proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi accesată AICI. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.