Centrul de analiză și prevenire a corupției

Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.)
07 aprilie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la Comisia Națională de Integritate – art.1, 5, ș.a.; Legea cu privire la conflictul de interese – art.1, 2, 3, ș.a.; ș.a.)

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea obligatorie de asistență medicală
04 aprilie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii privind asigurarea obligatorie de asistență medicală.

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la magazinele sociale
18 decembrie 2013

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului a proiectului Legii cu privire la magazinele sociale.

Comunicat de presă la proiectul Legii privind performanța energetică a clădirilor
13 decembrie 2013

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind performanța energetică a clădirilor din perspectiva drepturilor omului.