Politicienii noștri au învățat să mintă, fără să spună minciuni. Că doar la urmă să descoperi ca "adevărurile" lor, luate toate împreună, alcătuiesc o mare Minciună. Nicolae Dabja

Centrul de analiză și prevenire a corupției

Primara şi-a angajat nora în funcţia de contabilă-șefă
18 ianuarie 2016
La alegerile locale din 2015 mandatul de primar al s. Scorţeni, Teleneşti l-a câştigat Tamara  Verejanu. La scurt timp, Svetlana Ciobanu, contabila-şefă a primăriei, care de mai mult timp  era în relaţii ostile cu noua primară, s-a concediat. În locul ei, în septembrie c., primara a  angajat-o pe nora sa, Veronica Laşcu, care până atunci a fost contabilă-şefă la cariera de  nisip din sat, o afacere a familiei Verejanu. Cazul a bulversat comunitatea, care de mai mulţi  ani este practic divizată în două tabere antagoniste.
Primarul din Bleşteni a declarat un eventual conflict de interese cu întîrziere de un an
30 decembrie 2015
În comuna Ble ș teni din raionul Edine ț primarul ș i-a angajat sora în calitate de directoare a Centrului comunitar pentru persoane în etate. Alesul local spune că în sat nimeni nu ar lucra cu un salariu atât de mic, de doar circa o mie de lei, de aceea ș i-a numit sora în această func ț ie. După aproape un an de la angajare, primarul s-a  „ spovedit ”  la Comisia Na ț ională de Integritate.
Termenul de prescripție peste „interesele” primarului Chirtoacă
30 decembrie 2015
Dorin Chirtoacă, primarul mun. Chi ș inău a ac ț ionat în judecată Comisia Na ț ională de Integritate. Edilul nu este de acord cu decizia colegială a institu ț iei, care a stabilit, în luna octombrie 2015, că oficialul a încălcat regimul juridic al conflictului de interese. Asta chiar dacă, de ș i considerat vinovat de membrii CNI, Dorin Chirtoacă nu a plătit nici măcar o amendă, pentru că, reprezentan ț ii Centrului Na ț ional Anticorup ț ie au constatat că termenul în acest caz, expirase.  
Păcatele primarului de la Râşcani : dosar pentru acte de corupţie, accident cu maşina de serviciu şi licitaţii câştigate de nepot
30 decembrie 2015
Victor Bogatico, primarul oraşului Râşcani, cercetat penal pentru că ar fi luat 5.000 de dolari de la un agent economic din Bălţi pentru a favoriza o licitaţie privind vânzarea unui imobil, a revenit la serviciu după ce a fost eliberat din arest. Dosarul ar putea ajunge pe masa judecătorilor în ianuarie 2016. Tot atunci ar urma să fie examinat un alt caz, conexat la acest dosar – cel în care edilul a fost învinuit că a făcut accident de circulaţie cu automobilul de serviciu pe care l-a folosit în scopuri personale.
Două premii într-o lună, de la primar pentru primar
28 decembrie 2015
Primarul orașului Sângera din municipiul Chișinău și-a fixat sieși, viceprimarului și altor angajați din primărie două premii într-o lună, chiar dacă legislația prevede că premiile conducătorilor pot fi acordate doar de către un organ deliberativ. Mihail Lari, devenit primar pentru prima dată, spune că și-a acordat premiile fără decizia Consiliului Local ”din neștiință”, iar Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat i-a cerut să anuleze cele două dispoziții. 
Codul educaţiei l-a pus în dificultate pe edilul din Cricova
28 decembrie 2015
Valentin Gu ț an, primarul ora ș ului Cricova din municipiul Chi ș inău, a fost verificat de Comisia Na ț ională de Integritate (CNI), fiind bănuit că ar fi încălcat regimul juridic al conflictului de interese. So ț ia sa, Elena Gu ț an, este director al grădini ț ei de copii din Cricova. În timp ce membrii Comisiei au clasat acest caz, motivând că primarul nu a luat nici o decizie prin care ș i-ar favoriza so ț ia, exper ț ii anticorup ț ie spun că acesta este un eventual conflict de interese, întrucât, potrivit prevederilor noului Cod al Educa ț iei, institu ț iile pre ș colare sunt în subordinea autorită ț ilor publice locale.
Soţul şi soţia angajaţi ai primăriei din Meleşeni
26 decembrie 2015
Primarul ș i-a angajat so ț ia la institu ț ia pe care o conduce. Este vorba de Valeriu Zubcu, primarul din satul Mele ș eni, raionul Călăra ș i care a angajat-o pe so ț ia lui, Ana Zubcu, în calitate de contabilă- ș efă la primăria Mele ș eni. 
Nouă luni fără declarații de avere și interese
24 decembrie 2015
Conform Legii privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere, Comisia Naţională de Integritate (CNI) trebuie să publice declaraţiile primite pe pagina sa web în termen de 30 de zile de la primire, asigurând accesul permanent la acestea. Astăzi, suntem în data de 24 decembrie 2015 și au trecut, nu 30 ci aproape 270 de zile de când a expirat termenul-limită, iar unele declarații încă nu au fost făcute publice. Acum două zile, Fiscservinform, întreprinderea de stat care a câștigat licitația organizată de CNI pentru digitalizarea și plasarea acestor declarații a anunțat, după solicitările noastre repetate, că își asumă responsabilitatea ca până la finele anului curent, să publice integral toate declarațiile cu privire la venituri și proprietate ale funcționarilor, dar și cele de interese, dar și să corecteze omisiunile tehnice admise la plasarea declaraţiilor pe site-ul CNI.
Primari cu premii acordate de ei înșiși
24 decembrie 2015
Doi primari din raionul Criuleni au emis dispoziții prin care și-au fixat premii de peste 2 mii de lei cu ocazia unor sărbători, chiar dacă Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar prevede că astfel de decizii pot fi luate doar de către organul deliberativ, adică de către Consiliul local. La intervenția Oficiului Teritorial Chișinău (OTC) al Cancelariei de Stat, ambele dispoziții de acordare a premiilor au fost anulate, doar că banii au rămas la primari.
Tranzacţii în familie la o Primărie din raionul Râşcani
22 decembrie 2015
Primarul satului Corlăteni din raionul Râ ș cani, Anatolie Baciu, a cumpărat produse alimentare pentru grădini ț a din sat de la întreprinderea individuală a fratelui său, Mihail Baciu, la un an de când a ob ț inut primul mandat de ales local. El spune că nu ș tia că nu poate încheia contracte cu fratele. « Ș tiam că nu e voie cu cineva din familia mea, cu so ț ia, de exemplu, dar cu fratele nu ș tiam», spune primarul. Oricum, acest eventual conflict de interese va rămâne, cel mai probabil, neinvestigat, întrucât faptele s-au produs înainte de constituirea Comisiei Na ț ionale de Integritate (CNI).
Primarul oraşului Râşcani a scăpat de sancţiune
21 decembrie 2015
Victor Bogatico, primarul oraşului Râşcani, a încălcat regimul conflictului de interese prin faptul că a prezidat concursurile publice de dare în arendă a unor terenuri nepotului său, edilul fiind cel care a semnat şi procesele verbale de la licitaţiile cu strigare. Deşi anul trecut Comisia Naţională de Integritate (CNI) a stabilit că alesul local a admis această abatere, Victor Bogatico nu a fost sancţionat, la mijloc fiind cunoscuta luptă dintre CNI şi CNA – termenul de prescripţie.
Posibil conflict de interese la Dumbrăvița: fiul primarului a cîștigat 6 contracte de achiziții publice
19 decembrie 2015
O întreprindere care aparține fiului primarului din satul Dumbrăvița, raionul Sângerei, a câștigat timp de doi ani, adică în 2013 și 2014, șase licitații publice organizate de primărie. Valoarea totală a contractelor atribuite este de 1 217 646 de lei. Firma fiului primarului s-a angajat astfel să presteze diverse servicii - de la reparația capitală a grădiniței până la reparația drumului sau livrarea de biocombustibil. Faptul că tatăl a condus comisiile de concurs la licitațiile în care fiul a ieșit învingător a ajuns în atenția Comisiei Naționale de Integritate (CNI), care a pornit un control. 
Soţul – primar, soţia – administratoare a întreprinderii municipale
18 decembrie 2015
Valentina Stoica, soţia primarului din satul Chirileni, raionul Ungheni, Iurie Stoica, a devenit administratoarea Întreprinderii Municipale (ÎM) „Serviceprim-Chirileni”. Întreprinderea a fost fondată în anul 2008, prin decizia Consiliului local şi este subordonată administraţiei publice locale. Valentina Stoica a fost numită în funcţie prin decizia a opt aleşi locali, la 28 septembrie 2012. Controlul îndeplinirii deciziei s-a pus în seama primarului Iurie Stoica. Unii dintre consilieri au considerat ilegală hotărârea despre numirea în postul de conducere a rudei apropiate a primarului. Edilul crede însă că nu a încălcat vreo lege şi că nu ar fi în conflict de interese cu administratoarea întreprinderii municipale.
Un hectar de teren din satul Cotova a ajuns înapoi în fondul Primăriei, din cauză că a fost vîndut în conflict de interese
18 decembrie 2015
Un teren cu o suprafață de peste un hectar a fost întors în fondul Primăriei satului Cotova, Drochia, după ce s-a constatat că licitația de vânzare a fost ilegală. Motivul: primarul, care a condus Comisia de licitație, s-a aflat în conflict de interese. Cumpărătorul a fost fiul său.
CNI intentează dosare, CNA – le clasează, bazându-se pe aceeaşi lege
17 decembrie 2015
În ultimul deceniu, Primăria comunei Jora-de-Mijloc, raionul Orhei, a fost subiectul mai multor sesizări şi controale la tema încălcării regimului conflictului de interese. În legislatura 2007-2011, potrivit unor localnici, la primărie se crease o situaţie care contravenea legislaţiei în vigoare: primar fusese ales Ion Pantaz, iar funcţia de secretară a Consiliului Comunal o ocupa soţia dumnealui.
Teren vîndut în conflict de interese, rămas în proprietatea cumpărătorului
17 decembrie 2015
Anatolie Mitrofan, nepotul primarului satului Racovă ț , Soroca, s-a ales cu 20 de hectare de teren în urma unei licita ț ii la care unchiul său a fost pre ș edinte al Comisiei. Chiar dacă licita ț ia a fost ulterior anulată, iar  CNI a constatat  că primarul Mihail Mitrofan s-a aflat în conflict de interese, terenul nu a fost retras din cauza întârzierii procedurilor juridice.
Cumnații de la Primăria din Bocani
15 decembrie 2015
În satul Bocani din raionul Fălești cumnata primarului este contabilă-șefă la primărie. Alesul local spune că atunci când a venit în funcție s-a consultat cu un jurist și acesta i-ar fi spus că nu este o problemă ca o rudă să i se subordoneze. Experții anticorupție îl contrazic și afirmă că atât alesul local,  cât și cumnata sa încalcă regimul juridic al conflictului de interese.
Primarul chinuit de datorii, inclusiv faţă de stat
15 decembrie 2015
Cinci locuitori ai satului Holercani din raionul Dubăsari stau în aceste zile cu teama că le vor fi sechestrate casele ș i averea, pentru că întreprinderea primarului din sat, Tudor Tanasev, a acumulat datorii, iar ei figurează pe lista fondatorilor acesteia. Cooperativa Agricolă de Producere ”Holercani Triumf” are fa ț ă de 4 creditori datorii în sumă totală de 3 milioane de lei ș i în prezent se află în procedură de insolvabilitate. Primarul spune că a fondat această întreprindere împreună cu finul său pentru că a vrut să facă afaceri în domeniul agricol, însă seceta din anul 2007 le-a stricat planurile.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă
15 decembrie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind activitatea contrainformativă și activitatea informativă externă din perspectiva drepturilor omului.
La Nimereuca, licitațiile publice sunt cîștigate de soția primarului
14 decembrie 2015
De câţiva ani, firma condusă de soţia primarului satului Nimereuca din raionul Soroca aprovizionează grădiniţa din localitate cu produse alimentare. Deşi toate concursurile publice cîştigate de soţia primarului au fost organizate de primărie, alesul local afirmă că nu ţine minte dacă el a semnat sau nu contractele de achiziţii publice.