Centrul de analiză și prevenire a corupției

Comunicat de presă la proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile
07 aprilie 2015

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile.

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate
17 martie 2015

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate.

Comunicat de presă la proiectul de Lege pentru completarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
02 martie 2015

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza proiectului de Lege pentru completarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.

Comunicat de presă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti
22 decembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti la solicitarea  autorului proiectului - Ministerul Justiţiei.

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la organizarea activităţii notarilor
19 decembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege cu privire la organizarea activităţii notarilor.

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
19 decembrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.

Comunicat de presă cu privire la lansarea Centrului de Asistenţă a Consumatorilor din regiunea Centru şi „linia fierbinte” privind drepturile consumatorilor
03 decembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), a lansat Centrul de Asistenţă a Consumatorilor din regiunea Centru (CAS Centru) - structură regională, alternativă, neguvernamentală, care va oferi servicii de informare și consultanță consumatorilor, agenților economici.

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului
02 decembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului a proiectului Legii  pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.

Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei
31 octombrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei.


Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; ș.a.)
27 octombrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii  proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; ș.a.).


Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului;
27 octombrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului; ș.a.)Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 201
24 octombrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii cu privire la scutirea unor categorii de populație de achitarea obligațiunilor financiare prescriptibile față de fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală pentru perioada precedentă anului 2014


Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal; Codul de procedură penală; ș.a.)
20 octombrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal; Codul de procedură penală; ș.a.).


Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11.12.2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de org
08 octombrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului a proiectului Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.264-XVI din 11.12.2008 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.

Sporirea securităţii alimentare a consumatorilor
01 octombrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) implementează în parteneriat cu Fundaţia Est – Europeană (FEE) proiectul ”Sporirea securităţii alimentare a consumatorilor”.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni
29 septembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni.

Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova; ș.a.)
24 septembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului  a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la asociațiile obștești; Legea privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova; ș.a.)


TERMEN EXTINS: CONCURS PENTRU SELECTAREA UNUI TRAINER ÎN ADVOCACY ŞI NEGOCIERE
22 septembrie 2014


Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea metrologiei – art.1\'1, 1\'2, 2, ș.a.; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice - art.5; ș.a.)
18 septembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului  Legii  pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea metrologiei – art.1'1, 1'2, 2, ș.a.; Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice - art.5; ș.a.)  din perspectiva drepturilor omului.


Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
15 septembrie 2014

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului  Legii cu privire la exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri din perspectiva drepturilor omului.