Democraţia nu este o deducţie matematică dovedită o dată pentru totdeauna. Democraţia este doar o credinţă susţinută fervent, un angajament care este testat iar şi iar în furnalul arzător al istoriei. Jack Kemp

Centrul de analiză și prevenire a corupției

Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la contractele de garanție financiară
20 iulie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la contractele de garanție financiară.
Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilităţii proiectului Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare
20 iulie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului   Legii cu privire la caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a instrumentelor financiare.
Comunicat de presă cu privire la expertiza coruptibilităţii proiectului Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.
18 iulie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului   Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiunilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17.11.2014 și nr.101 din 01.04.2015.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi) (acte conexe reformei procuraturii)
06 iulie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la trupele de carabinieri – art.31; Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.34; ș.a.) (acte conexe reformei procuraturii).
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică –
05 iulie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar – anexa nr.3; Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică – anexa; ș.a.).
Confirmat de CNI: achiziţii contrare legii la primăria satului Răcăria din raionul Râşcani
04 iulie 2016
Primara satului Răcăria, raionul Râșcani, Valentina Nadulișneac, ar putea fi amedată de către CNA pentru admiterea situației de conflict de interese de 6 ori, adică de fiecare dată când întreprindere agricolă în care ea deține cote-părți a câștigat licitații organizate de Primărie. Acest caz a ajuns în atenția Comisiei Naționale de Integritate (CNI) în urma publicării unui articol pe Moldova Curată. La ședința din 30 iunie CNI a stabilit că Valentina Nadulișneac ar fi trebuit să declare, în termen de 3 zile, așa cum prevede legea, interesul său personal legat de încheierea acestor tranzacții. 
Comunicat de presă la proiectul Legii privind Serviciul Fiscal de Stat
30 iunie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii privind Serviciul Fiscal de Stat.
Cazul Nistor Grozavu: Curtea de Apel a constatat lipsa conflictului de interese, dar procurorii investighează un posibil exces de putere
23 iunie 2016
Viceprimarul municipiului Chișinău, Nistor Grozavu, în privința căruia Comisia Națională de Integritate (CNI) a constatat  la 1 octombrie 2015 existența unui conflict de interese, nu va fi sancționat, deoarece Curtea de Apel Chișinău a anulat actul de constatare al CNI. Comisia a stabilit că funcționarul ar fi trebuit să-și declare interesul personal atunci când a semnat un certificat de urbanism obținut de un agent economic din Chișinău, bazat pe un plan semnat și de soția sa, care este specialist în cadrul secției arhitectură. 
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală
23 iunie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14.03.2003 (art.287, 299 2 ).
Primarul din Cricova şi-a angajat soţia în funcţia de director de grădiniţă, însă CNI a clasat cazul
20 iunie 2016
Valentin Guțan, primarul orașului Cricova din municipiul Chișinău, a fost verificat de două ori în acest an de către Comisia Națională de Integritate (CNI) și în ambele cazuri a rămas nesancționat, chiar dacă s-a constatat situația de conflict de interese. Primarul a semnat decizia prin care soția sa a fost angajată directoare a grădiniței din localitate, în urma unui concurs public.
CNI a clasat încă un caz în care un primar a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese
17 iunie 2016
Primarul satului Mașcăuți, raionul Criuleni, Valeriu Carțîn, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în anul 2012, când a semnat două acte în privința soției sale, care deține funcția de director al Liceului „Ion Sârbu” din localitate. Este constatarea Comisiei Naționale de Integritate (CNI), care a examinat cazul lui Valeriu Carțîn în ședința din 16 iunie 2016. Cu toate acestea, CNI nu a transmis dosarul la CNA pentru a aplica o sancțiune în conformitate cu Codul Contravențional, ci a clasat cazul.  
Mai multe transferuri bancare nedeclarate ar putea atrage urmărirea penală a fostei secretare a Consiliului local din satul Doina, Cahul
14 iunie 2016
Fosta secretară a cosiliului local al comunei Doina, raionul Cahul, Olga Roșca, ar putea fi urmărită penal pentru fals în declarația de avere. Membrii Comisiei Naționale de Integritate (CNI) au constatat că ea ar fi omis intenționat din  declarația de venituri și proprietate pentru anul 2014  mai multe sume de bani și bunuri deținute de familia sa. În ședința de la 9 iunie 2016, Olga Roșca a declarat că o parte din bani reprezintă transferuri bancare pe care soțul său le-a transmis altor persoane și că familia sa nu a fost beneficiarul lor. 
Concurenţa dintre un primar şi un consilier, de la CNI la Procuratură, prin intermediul unui deputat
14 iunie 2016
Comi­sia Națio­nală de Inte­gri­tate a con­sta­tat că Vic­tor Jereghi, pri­ma­rul satu­lui Bul­bo­aca, r. Ane­nii Noi, a încăl­cat regi­mul juri­dic al incom­pa­ti­bi­li­tă­ți­lor, el fiind, pe lângă pri­mar, și admi­nis­tra­tor, con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat, al unei între­prin­deri indi­vi­du­ale. Ast­fel, s-a decis tri­mi­te­rea actu­lui de con­sta­tare la Pro­cu­ra­tură, pen­tru apli­ca­rea unei pedepse penale pe numele edi­lu­lui. Con­sta­ta­rea Comi­siei vine la câteva luni după ce aceasta, veri­fi­când prac­tic ace­leași fapte, deci­dea că pri­ma­rul NU a încăl­cat legi­sla­ția. Sesi­zată repe­tat, prin inter­me­diul unui depu­tat, Comi­sia a ana­li­zat din nou cir­cum­stan­țele și a ajuns la con­clu­zia că edi­lul este vino­vat pen­tru că nu a dus la bun sfâr­șit solu­țio­na­rea incom­pa­ti­bi­li­tă­ții.
Primarul de la Lipcani a semnat 14 contracte cu întreprinderea la care era preşedinte al Consiliului acţionarilor
14 iunie 2016
Evghenii Dumenco, primarul orașului Lipcani, raionul Briceni, a semnat din 2008 până în 2015 14 contracte de achiziție privind reparația drumurilor, în valoare de circa 430.000 de lei, cu S.A. Coloana Mobilă Mecanizată de Drumuri nr.8, întreprindere la care este acționar și președinte al Consiliului acționarilor. Sesizați de Centrul Național Anticorupție, membrii Comisiei Naționale de Integritate au constatat că edilul a admis un conflict de interese pe care nu l-a declarat și soluționat, dar nu au putut să-l tragă la răspundere pentru că tot CNA a invocat expirarea termenului de prescripție de trei luni.
Vicepretorul sectorului Ciocana, care a admis o incompatibilitate de funcţii, nu vrea să se conformeze deciziei CNI
13 iunie 2016
Igor Moraru, unul dintre vicepretorii sectorului Ciocana din municipiul Chişinău, se află în incompatibilitate de funcții, deoarece deține și un mandat de consilier local în comuna Bubuieci din municipiu. Recent, Comisia Naţională de Integritate (CNI) a stabilit că Igor Moraru nu și-a soluționat incompatibilitatea în termen de o lună, așa cum prevede legea. În consecință, el ar putea fi demis din funcția de vicepretor.
Un primar din Basarabeasca este bănuit că s-a aflat în conflict de interese cînd a dat soacrei sale un teren în arendă
13 iunie 2016
Primarul satului Bașcalia din raionul Basarabeasca, Petru Tarlev, este verificat în prezent de Comisia Națională de Integritate (CNI), care îl suspectează că a admis un conflict de interese atunci când a dat un teren din proprietate publică în arendă soacrei sale. Primarul afirmă, la rândul său, că a respectat procedura și nu a comis nimic ilegal. 
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la avocatură
09 iunie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură (art.8, 9, 10, ș.a.).
Conflict de interese? Soţul primar, soţia consilier: „Seara se sfătuiesc, iar a doua zi votează”
03 iunie 2016
Un con­si­lier oră­șe­nesc din Cău­șeni soli­cită Comi­siei Națio­nale de Inte­gri­tate să se pro­nunțe pe mar­gi­nea unui even­tual con­flict de inte­rese din cadrul Pri­mă­riei din loca­li­tate, acolo unde, soțul este pri­mar, iar soția, con­si­lier oră­șe­nesc. Aceasta, spune con­si­li­e­rul, votează și sus­ține toate pro­iec­tele pro­puse de pri­mar. „Seara se sfă­tu­iesc, iar a doua zi votează”, sus­ține acesta.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru completarea Legii privind achizițiile publice
03 iunie 2016
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului Legii pentru completarea Legii privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 (art.4)  
Palatele funcționarilor de la Primăria Chișinău, reținuți de CNA
26 mai 2016
Vla­di­mir Cote ț , vice­pri­ma­rul mun. Chi­ ș i­nău  ș i Radu Blaj,  ș eful adjunct al Direc­ ț iei gene­rale arhi­tec­tură, urba­nism  ș i rela­ ț ii fun­ci­are, re ț i­nu ț i de ofi­ ț e­rii Cen­tru­lui Na ț io­nal Anti­co­rup ­ ț ie pen­tru 72 de ore, de ș i au avut veni­turi modeste în ulti­mii ani, au reu­ ș it să- ș i achi­zi­ ț io­neze ade­vă­rate cas­tele, cu mai multe nive­luri, care, la pre­ ț ul de pia ț ă valo­rează mili­oane de lei .

Vizualizare toate publicațiile