Democrat inseamna cineva care vrea sa inalte poporul pe umerii sai, nu cineva care vrea sa se inalte el pe umerii poporului. Nicolae Iorga

Centrul de analiză și prevenire a corupției

Preluarea bunelor practici din România în domeniul monitorizării şi susţinerii reformelor în domeniile justiţie şi anticorupţie
05 august 2015
La finele lunii iulie 2015, reprezentanţii a două organizaţii neguvernamentale: „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei” (CAPC) şi „Juriştii pentru Drepturile Omului” (JDO)  au efectuat o vizită de studiu în Bucureşti, România.  
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă)
03 iulie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă - art.2, 12, 24, 35 ş.a.) din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Procuratură
01 iulie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Procuratură din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind interpretarea unei sintagme din art.60 alin.(3) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
16 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind interpretarea unei sintagme din art.60 alin.(3) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la avocatul Poporului (Ombudsmanul)
10 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la avocatul Poporului (Ombudsmanul) din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal; Codul de procedură penală)
08 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.67, 89, 91, 96; Codul de procedură penală – art.82'1; ș .a.)   din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare; Legea cu privire la publicitate)
04 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.15; Legea cu privire la publicitate – art.23; ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Agentul guvernamental
03 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Agentul guvernamental din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la mediere
01 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la mediere din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile
07 aprilie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate
17 martie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate.
Comunicat de presă la proiectul de Lege pentru completarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
02 martie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza proiectului de   Lege pentru completarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
Comunicat de presă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti
22 decembrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti la solicitarea   autorului proiectului - Ministerul Justiţiei.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la organizarea activităţii notarilor
19 decembrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege cu privire la organizarea activităţii notarilor.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar
19 decembrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului   a proiectului Legii la expertiza judiciară și statutul expertului judiciar.
Comunicat de presă cu privire la lansarea Centrului de Asistenţă a Consumatorilor din regiunea Centru şi „linia fierbinte” privind drepturile consumatorilor
03 decembrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), a lansat Centrul de Asistenţă a Consumatorilor din regiunea Centru (CAS Centru) - structură regională, alternativă, neguvernamentală, care va oferi servicii de informare și consultanță consumatorilor, agenților economici.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului
02 decembrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului   a proiectului Legii   pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei
31 octombrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului   a proiectului Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; ș.a.)
27 octombrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii   proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul funciar; Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietății funciare, cadastrul funciar de stat și monitoringul funciar; ș.a.).
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului;
27 octombrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza din perspectiva drepturilor omului   a proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne; Legea securității statului; ș.a.)