Democratie si astfel, neputand face ca tot ceea ce este just sa fie tare, s-a facut ca tot ceea ce este tare sa fie just. Blaise Pascal

Centrul de analiză și prevenire a corupției

Primarul satului Pereni: ”Ce fel de conflict de interese dacă în țară a fost situație excepțională, a fost secetă?”
30 noiembrie 2015
O luptă continuă cu o decizie a Comisiei Na ț ionale de Integritate (CNI) are primarul satului Pereni din raionul Rezina. Dumitru Marchitan sus ț ine că nu poate fi vorba despre un conflict de interese atunci când în ț ară este situa ț ie excep ț ională ș i când to ț i producătorii agricoli primesc ajutoare. CNI a constatat în privin ț a lui că ar fi fost în conflict de interese atunci când a acordat propriei gospodării ț ărăne ș ti un ajutor material din cele oferite de Guvern în 2012 pentru diminuarea consecin ț elor secetei. Primarul a atacat decizia, iar recent Judecătoria Râ ș cani a dat câ ș tig de cauză CNI. 
Conflictul de interese de la Cuizăuca continuă și în mandatul actual al primarului
29 noiembrie 2015
De patru ani, Ion Ț urcan, primarul comunei Cuizăuca, raionul Rezina, continuă să lucreze cu sora sa în aceea ș i institu ț ie, ea fiind contabilă- ș efă. Chiar dacă acum doi ani, Comisia Na ț ională de Integritate (CNI) a stabilit că cei doi activează în conflict de interese, situa ț ia nu s-a schimbat. După emiterea actului CNI, Oficiul Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat (OTC) trebuia să-l ac ț ioneze pe primar în judecată, în cazul în care nu solu ț ionează amiabil acest conflict. 
Iazul satului Clocuşna arendat de soţia primarului
27 noiembrie 2015
Ruslan Goreacii, primarul satului Clocuşna din raionul Ocniţa, a semnat un contract cu soţia sa, prin care a dat în arendă iazul satului cu suprafaţa de peste trei hectare pe o perioadă de 29 de ani. Comisia Naţională de Integritate (CNI) a stabilit că primarul a încălcat regimul juridic al conflictului de interese. După constatarea acestei abateri, contractul de arendă ar putea fi anulat, fapt ce îl nemulţumeşte pe alesul local din Clocuşna care spune că a investit mulţi bani în acest iaz.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor
24 noiembrie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor din perspectiva drepturilor omului.
Instruirea jurnaliştilor referitor la sursele de documentare şi standardele de conţinut ale investigaţiei privind integritatea aleşilor locali:”
21 noiembrie 2015
La 20 noiembrie 2015, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), portalul  www.moldovacurata.md , a organizat şi a desfăşurat un training pentru jurnalişti cu genericul „Investigaţiile jurnalistice privind integritatea aleşilor locali: surse de documentare şi standarde de conţinut”.
CAPC – membru a Coaliției privind protecția avertizorilor de integritate din Europa de Sud-Est
16 noiembrie 2015
Douăzeci de avocați și jurnaliști de investigație din regiune s-au reunit pentru a constitui Coaliția privind protecția avertizorilor de integritate din Europa de Sud-Est la Belgrad în perioada 9-10 noiembrie. Coalitia cuprinde organizații din 10 țări: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Moldova, Muntenegru, România și Serbia.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală, Codul de executare, Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție)
08 octombrie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură penală, Codul de executare, Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție) din perspectiva drepturilor omului.
Preluarea bunelor practici din România în domeniul monitorizării şi susţinerii reformelor în domeniile justiţie şi anticorupţie
05 august 2015
La finele lunii iulie 2015, reprezentanţii a două organizaţii neguvernamentale: „Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei” (CAPC) şi „Juriştii pentru Drepturile Omului” (JDO)  au efectuat o vizită de studiu în Bucureşti, România.  
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă)
03 iulie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de procedură civilă - art.2, 12, 24, 35 ş.a.) din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Procuratură
01 iulie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Procuratură din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind interpretarea unei sintagme din art.60 alin.(3) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public
16 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind interpretarea unei sintagme din art.60 alin.(3) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii pentru modificarea Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la avocatul Poporului (Ombudsmanul)
10 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii pentru modificarea Legii nr.52 din 03.04.2014 cu privire la avocatul Poporului (Ombudsmanul) din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal; Codul de procedură penală)
08 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.67, 89, 91, 96; Codul de procedură penală – art.82'1; ș .a.)   din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare; Legea cu privire la publicitate)
04 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind produsele alimentare – art.15; Legea cu privire la publicitate – art.23; ș.a.) din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Agentul guvernamental
03 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Agentul guvernamental din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la mediere
01 iunie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la mediere din perspectiva drepturilor omului.
Comunicat de presă la proiectul Legii privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile
07 aprilie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Lege privind declararea averii, intereselor personale, conflictele de interese şi cadourile.
Comunicat de presă la proiectul Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate
17 martie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza proiectului Legii cu privire la Centrul Naţional de Integritate.
Comunicat de presă la proiectul de Lege pentru completarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
02 martie 2015
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza proiectului de   Lege pentru completarea Legii cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei.
Comunicat de presă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti
22 decembrie 2014
Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) a efectuat expertiza coruptibilităţii proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti la solicitarea   autorului proiectului - Ministerul Justiţiei.